COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Industriální stezka u řeky Svitavy

Brno Industrial

Posvitavská výrobní zóna představuje kus významné historie Brna, kterému přinesla pokrok a rozvoj. V současné době zde dochází k přeměně průmyslových areálů i jednotlivých objektů. Cílem projektu je oprášit zašlou slávu dřívějšího průmyslového rozmachu.

Stezka obsahuje 11 venkovních panelů připomínajících konkrétní průmyslové stavby a jejich historii.

První brněnská strojírna / Luz – fenomén parního stroje

 • první továrna na parní stroje v Brně, i v celé Rakouské monarchii

Strojírna Ignaz Storek / Šmeral – vynález Kaplanovy turbíny

 • místo zhotovení první Kaplanovy turbíny – „brněnského vynálezu“

Kemka / Kammgarnspinnerei – dělnické hnutí

 • největší přádelna na česanou přízi, dělnické hnutí

Soxhletova přádelna / Vlněna závod 02 – ateliér Art protis

 • první pol. 19. stol. jedna z největších přádelen na evropském kontinentu, ve 20. stol. fenomén československého patentu art protis

Gebrüder Samek – příchod židovských podnikatelů/židovských obyvatel do Brna

 • židovští podnikatelé – proměna a demokratizace dobové brněnské společnosti po únorové ústavě, proměna životního stylu

Moritz Fuhrmann

 • plyš a krymr, Löw-Beerova vila

Löw / Zwicker – arizace, konfiskace a převody majetku

 • továrna židovských majitelů, likvidace soukromého kapitálu

Rakouská továrna na filc / Mitop – fenomén zániku textilní výroby

 • výrobky z plsti, poslední fungující továrna Moravského Manchesteru, zánik tovární výroby v Brně

Zábrdovické nádraží – železnice a průmysl

 • železnice a průmysl, Svitavská dráha/Tišnovská dráha

Beran´s Söhne / Zbrojovka – od textilu po zbraně, traktory a psací stroje

 • textilní továrna a její proměna na zbrojní výrobu

Briessův pivovar / Zbrojovka

 • pivovarnictví, Husovice a dělnické čtvrtě v Brně

Projekt je realizován v rámci projektu Dáme na vás. Předpokládaný termín dokončení – jaro 2020.

Autor projektu Industriální naučná stezka: Ing. arch. Olga Strublová