INDUSTRIÁLNÍ STEZKA U ŘEKY SVITAVY

Strojírna Ignaz Storek – Šmeral – vynález Kaplanovy turbíny

  • Druhé zastavení industriální stezky u řeky Svitavy

Dnešní strojírna Šmeral Brno vznikla v roce 1861 jako slévárna šedé litiny Ignaze Storeka. Ten původně působil jako hutní písař v hutích na Novoměstském panství a postupně se stal správcem domašovské huti a panství Veveří. Šedá litina byla v tehdejší době jedním ze základních materiálů ve strojírenství, a proto se jeho podnik velmi rychle rozrůstal. Ve vedení podniku zůstal do roku 1887, kdy ho předal svému synovi Heinrichu Storekovi. Heinrich zavedl ve slévárně přesné lití a postavil první Siemens-Martinskou pec.

Zatímco 19. století bylo stoletím páry, na počátku 20. století se ke slovu dostalo využívání vodní energie pomocí turbín. Nejprve se jednalo o Francisovu turbínu, její nevýhodou však bylo, že neuměla zpracovat nestejný průtok vody. V roce 1913 rozšířil Heinrich Storek původní slévárnu o vlastní strojírenskou výrobu. Hlavním impulsem byla spolupráce s vynálezcem a profesorem brněnské německé techniky Viktorem Kaplanem.

Viktor Kaplan vystudoval stavbu strojů a dieselových motorů na Vídeňské vysoké škole technické. Poté získal místo konstruktéra na brněnské německé technice a v roce 1909 zde habilitoval. Velkou část života se snažil zdokonalit Francisovu turbínu. Přišel s jednoduchým, avšak revolučním nápadem natáčení rotorových lopatek přímo za provozu, aby byla turbína použitelná i v případě kolísajícího průtoku vody, a tak vznikla slavná Kaplanova turbína.

První prototyp byl vyroben ve Storekově závodě v roce 1908 a následně byl ještě několikrát vylepšován. Kaplan se snažil upravenou turbínu patentovat již v roce 1912, nicméně podařilo se mu to teprve roku 1920. Produkce turbín, které byly zpočátku velmi poruchové a jejich výroba nákladná, nakonec nebyla hlavním zaměřením firmy Storek. Tím se ve dvacátých letech stal nákup tvářecích strojů a lisů ke zpracování železa. Během druhé světové války se zde vyráběly součásti pro zbrojní průmysl. Po znárodnění německého majetku došlo k obnově výroby a přejmenování závodu po zakladateli Komunistické strany Československa Bohumíru Šmeralovi.

Kaplan byl za svého života držitelem několika čestných doktorátů, v budově, kde přednášel, dnes sídlí Fakulta sociálních studií MU a v jeho laboratoři je umístěna knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pod stropem knihovny je stále k vidění rámový jeřáb, používaný k přepravě těžkých břemen. V Brně Viktora Kaplana připomíná busta umístěná před bývalou budovou VUT na rohu ulic Úvoz a Údolní.

Fotogalerie

Dejte o strojírně Ignaz Storek – Šmeral vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku