Poznejte Brno

MUZEA A GALERIE

Historické artefakty, pozoruhodná díla moderního umění, technické i přírodovědné zajímavosti a mnohem více najdete v brněnských muzeích a galeriích.

Historie muzejnictví v Brně sahá až do počátku 19. století. Moravskoslezská společnost pro podporu zemědělství, přírodoznalectví a vlastivědu vypracovala v roce 1816 memorandum navrhující zřízení muzea podle vzoru obdobné instituce Joanneum ve Štýrském Hradci. Císařským rozhodnutím ze dne 29. července 1817 pak bylo zřízeno první muzeum v Brně, v českých zemích druhé po Opavě. Císař František I. souhlasil, aby neslo jeho jméno – Francisceum. U zrodu Františkova, dnešního Moravského zemského muzea stáli tehdejší moravský gubernátor hrabě Antonín Bedřich Mitrovský, hrabě František Salm a pedagog na evangelické škole Kristian Karel André.

Dnes je v Brně několik muzeí a galerií, které nabízejí širokou škálu poučných a zábavných výstav či stálých expozic.

Součásti okruhu

Dejte o brněnských muzeích a galeriích vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku