INDUSTRIÁLNÍ STEZKA U ŘEKY SVITAVY

Gebrüder Samek – židovští podnikatelé v Brně

Předchozí Následující
  • Páté zastavení industriální stezky u řeky Svitavy

Již ve středověku k Brnu náležela i židovská obec, vybudovaná v dolní části Masarykovy ulice, okolo Františkánské ulice a Římského náměstí. Synagoga stála v místech dnešního kostela Máří Magdaleny a židovský hřbitov se rozkládal před hradbami v prostoru Hlavního nádraží. Roku 1454 vydal král Ladislav Pohrobek nařízení o vypovězení Židů z královských měst. Od tohoto roku v podstatě až do roku 1848 zmizeli Židé ze života města Brna. Se střídavými úspěchy se jim podařilo domoci určitých privilegií, ale většinou s nejistým výsledkem. Jediné místo, kde směli židé přicházející za obchodem do Brna přenocovat, bylo na Křenové ulici v hostinci Nový svět.

Roku 1726 začal platit tak zvaný Familiantský zákon, který povoloval uzavřít sňatek pouze nejstaršímu synovi z židovské rodiny. Tento zákon donutil velké množství židů přesídlit z Moravy do Uher. Marie Terezie následně nechala všechny židy vysídlit ze zemí Koruny české. Na lepší časy se začalo blýskat v roce 1792, kdy vyšel Toleranční patent Josefa II. K definitivnímu uvolnění dochází až po roce 1848, kdy jsou zrušeny poslední segregační nařízení a židé se stávají plnoprávnými obyvateli monarchie. To je také okamžik, kdy do Brna přicházejí z celé Moravy a Haliče základy pozdějších podnikatelských rodin, jako byli Gomperzové, Löwové, Löw–Beerové, Stiassni a další.

V roce 1853 se začala v Brně stavět první synagoga a rok před tím byl v Židenicích otevřen nový židovský hřbitov. Největšího rozkvětu dosáhla židovská komunita v období první republiky, kdy bylo otevřeno například Židovské reálné reformní gymnázium na Hybešově ulici (bývalá vila textilního podnikatele Skeneho) a mnoho dalších vzdělávacích a kulturních institucí. Bohužel většina židovské populace nejen v Brně, ale na území celého protektorátu byla zdecimována během druhé světové války.

Firma Gebrüder Samek vznikla na Cejlu 38 v roce 1868 a jejím zakladatelem byl Jakob Samek spolu se svými bratry Johanem a Albertem. Specializovala se na výrobu cajků, oblekových látek a látek z česané příze po anglickém vzoru. Firma byla velmi úspěšná na mnoha evropských výstavách. Jakob Samek pro svoje zasloužilé dělníky založil prémiovou spořitelnu. Firma existovala po dvě generace Samků a likvidována byla v roce 1935.

Fotogalerie

Dejte o firmě Gebrüder Samek vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku