Poznejte Brno

TECHNICKÉ PAMÁTKY

Jako druhé největší české město a současně v průběhu 19. a 20. století významné průmyslové centrum, má Brno zájemcům o technické památky co nabídnout.

Zejména východní část města a oba břehy Svitavy dodnes hostí strojírenské podniky s dlouholetou tradicí, jejichž areály jsou často pozoruhodné samy o sobě – První brněnskou strojírnu, Zetor, Šmeral, Alstom či Siemens nebo na severu Královopolskou strojírnu. Další velkolepé průmyslové podniky lze stále obdivovat, přestože se jejich čas již naplnil – připomeňme složitý komplex továrny na oděvy Kras, Zbrojovku v Židenicích nebo modernější Lachemu v Řečkovicích.

Nicméně to, co učinilo Brno velkoměstem, byl textilní průmysl. Od konce 18. století vyrůstaly zejména v brněnských předměstích Horní a Dolní Cejl manufaktury, později se měnící v moderní mykárny, přádelny, tkalcovny a barvírny, jejichž produkce byla známá v celém světě a dala Brnu přezdívku Moravský Manchester. Ačkoliv se brněnská textilní tradice s přelomem tisíciletí stala historií, rozvoj průmyslu ve městě pokračuje v duchu moderní doby.

My se však ve výběru vracíme k památkám do slavného období 19. a 20. století, které zanechala ve městě epocha posledních dvou stovek let.

Za zmínku stojí zejména desítky roztroušených budov bývalých textilek, tovární areály, podzemní i nadzemní vodní náhony, často starší než město samo, spletitý vývoj železničního uzlu, plynárny, elektrárny včetně té vodní v přehradě nad městem, ale také historie městské dopravy, pivovarnictví, vzletné stavby na výstavišti a v jeho okolí či mnoho dalších míst spojených s průmyslem, dopravou a energetikou.

Autor textu: Jiří Kalina

Další informace na webu: http://druhebrno.smerem.cz

Součásti okruhu

Dejte o technických památkách vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku