Poznejte Brno

BRNO GREGORA JOHANNA MENDELA

Vydejte se po stopách ikony moderní biologie G. J. Mendela, jenž je díky svým studiím o zákonech dědičnosti právem považován za otce genetiky.

Gregor Johann Mendel je jednou z nejvýznamnějších osobností nejen brněnské historie. V roce 1866 sepsal proslulou publikaci Pokusy s rostlinnými hybridy, která položila základy moderní genetice. Světoznámý vědec prožil v Brně podstatnou část života.

Johann se narodil 20. července 1822 v moravskoslezských Hynčicích nedaleko dnešního Nového Jičína. Po absolvování gymnázia v Opavě studoval na filozofické fakultě olomoucké univerzity. Na přání matky vstoupil do semináře a v roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. Ve 28 letech, kdy působil jako suplent ve Znojmě, se přihlásil na vídeňskou univerzitu k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky, u nichž ovšem neuspěl. Mezi lety 1851 a 1853 studoval ve Vídni matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a paleontologii. Po návratu do Brna se od roku 1856 věnoval křížení hrachu a na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, později známá pod názvem Mendelovy zákony dědičnosti. V roce 1867 byl zvolen opatem augustiniánského kláštera a k této funkci mu časem přibývaly další, kvůli čemuž byl nucen stále více zanedbávat svou výzkumnou činnost. Posledních deset let života strávil vyčerpávajícím sporem s rakouskou vládou kvůli zvýšené dani z klášterního majetku. Gregor Johann Mendel patřil mezi významné osobnosti města už za svého života, ovšem jeho celosvětový přínos biologii byl doceněn až posmrtně.

Tento okruh vás zavede na místa, jež jsou s osobností Gregora Johanna Mendela spojena. Podíváte se mimo jiné do kláštera, kde působil a prováděl své pokusy, do muzeí mapujících jeho život a práci, do budov, kde zněly jeho přednášky, nebo třeba na místo věčného odpočinku.

Součásti okruhu

Dejte o G. J. Mendelovi vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku