BRNO GREGORA JOHANNA MENDELA

Ústřední hřbitov a Mendel

  • Místo posledního odpočinku světově proslulého vědce

  • Zádušní mši za G. J. Mendela dirigoval Leoš Janáček

  • Hřbitov byl otevřen dva měsíce před Mendelovou smrtí

Mendel zemřel po krátké nemoci ve věku 61 let v roce 1884.

Zádušní mše se konala v augustiniánském kostele a dirigoval ji Mendelův vrstevník Leoš Janáček. Mendel pak byl pochován na brněnském Ústředním hřbitově v Brně do augustiniánské hrobky.

V odborných kruzích se Mendelovi dostalo za života jediného uznání, a to když byl jmenován předsedou Přírodozkumného spolku v Brně. Jeho přínos biologii byl doceněn až počátkem 20. století, poté, co bylo jeho dílo přeloženo do angličtiny.

Ústřední hřbitov byl založen u Vídeňské ulice podle projektu profesora Aloise Prastorfera a slavnostně otevřen roku 1883. Stal se veřejným hřbitovem pro všechny obyvatele města bez rozdílu farní příslušnosti, náboženského vyznání, sociálního postavení, národnosti nebo rasy. Výjimečnou architekturu představuje obřadní síň z roku 1927, postavená podle projektu Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška, která měla na svou dobu mimořádně kvalitní technické vybavení.

Průvodce po Ústředním hřbitově ke stažení

Adresa a kontakt

Vídeňská 94
63900 Brno

Dejte o Ústředním hřbitově města Brna a Mendelovi vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku