BRNO GREGORA JOHANNA MENDELA

Městský dvůr (hotel Barceló)

  • Místo, kde Mendel obhajoval svůj výzkum

  • Od roku 1870 sídlo Přírodozkumného spolku

  • Budova stojí na místě bývalého Svinského trhu

Městský dvůr, kde Mendel přednášel, dnes slouží jako hotel.

Od roku 1870 byla budova místem konání přednášek a setkání členů Přírodozkumného spolku. Mendel byl jeho místopředsedou a jedním z nejaktivnějších členů.

Městský dvůr se nachází na Šilingrově náměstí, které se původně jmenovalo Svinský trh. Jak napovídá název, až do 19. století sloužilo k obchodu s prasaty a dobytkem. Zánik Brněnské brány a městského opevnění v roce 1852 uvolnil prostor a na náměstí mohl být postaven historicky první nájemní dům v Brně. Pro novorenesanční stavbu vídeňského architekta Franze Fröhlicha se časem ujal název Městský dvůr nebo Měšťanský palác.

Adresa a kontakt

Šilingrovo náměstí 265/2
60200 Brno

Fotogalerie

Dejte o Městském dvoře vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku