BRNO GREGORA JOHANNA MENDELA

Budova vyšší státní reálky (SOŠ a SOU obchodní)

Předchozí Následující
  • Tady Mendel vyučoval fyziku a přírodopis

  • Představil tu i výsledky pokusů s rostlinnými hybridy

  • Pamětní deska od sochaře Nikose Armutidise

Zde nejspíš zaznělo první pojednání o genetice.

Třípatrová neorenesanční budova s monumentálním schodištěm vznikla na základě plánů vídeňského architekta Ludwiga Förstera. Mendel na c. k. vyšší státní reálce v Brně působil celkem čtrnáct let, od roku 1854 až do roku 1868, kdy byl zvolen opatem starobrněnského opatství. Jako suplující profesor zde vyučoval fyziku a přírodopis. Šlo o nový typ moderní školy a výuka byla zaměřená na přírodovědné a technické obory. Její absolventi patřili k těm, jejichž zásluhou docházelo k rozvoji průmyslu nejen na Moravě, ale i v celé habsburské monarchii.

Mendel byl prý mezi kolegy ve škole i studenty velice oblíbený a byl uznáván jako učitel s vynikajícími pedagogickými metodami. Zdejší Mendelovo učitelské působení připomíná pamětní deska od sochaře Nikose Armutidise.

Adresa a kontakt

Jánská 22
60200 Brno

Fotogalerie

Dejte o budově vyšší státní reálky vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku