BRNĚNSKÉ KOSTELY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • Barokní kostel spravovaný jezuitským řádem

  • Přestavby podle plánů J. K. Erny a M. Grimma

  • Silně poškozen při náletu v listopadu 1944

Pozůstatek jezuitské koleje zbourané na zač. 20. století.

V těchto místech zřejmě už na začátku 13. století stával románský kostelík Matky Boží, jenž byl po roce 1241 přestavěn do gotické podoby.

Jezuité přišli do Brna v roce 1578, svou kolej začali budovat v roce 1582 a trvalo jim to více než padesát let. Stavba samotného kostela trvala jen čtyři roky, vysvěcen byl 22. září 1602.

Barokní přestavba proběhla v letech 1662–1668, nejprve podle plánů Jana Křtitele Erny, a následně v letech 1732–1733 podle plánů Mořice Grimma. Kostel sloužil jezuitskému řádu a jeho koleji až do roku 1773, kdy byl jejich řád císařem Josefem II. zrušen. Do té doby prošla jezuitským noviciátem a kolejí řada významných osobností, např. řádový historik Bohuslav Balbín nebo historik a zakladatel slavistiky Josef Dobrovský.

Po odchodu jezuitů z Brna v roce 1773 v komplexu budov ještě krátce působila akademie z Olomouce, následně připadl spolu s kostelem vojenské správě jako kasárna. Celý komplex včetně klášterní klauzury a jezuitské koleje byl, kromě kostela, v roce 1904 zbořen.

Před kostelem na křižovatce Jezuitské a Beethovenovy ulice stojí od srpna 2020 čtyřmetrová socha kněze Martina Středy.

Virtuální prohlídka

Adresa a kontakt

Jezuitská 8/5
60200 Brno