Předchozí Následující
  • Dominantní stavba na Moravském náměstí

  • Hrobka markraběte Jošta před hlavním oltářem

  • Barokní přestavba v 60. letech 17. století

Původně pozdně gotický klášterní kostel augustiniánů.

Kostel byl stavěn od 14. století, za finanční podpory Lucemburků, jako konventní chrám augustiniánů a pohřební kostel lucemburských markrabat. Při obléhání Brna za třicetileté války byl poškozen švédskými vojáky, ale ještě v 17. století se dočkal obnovy podle návrhu Jana Křtitele Erny. Ten na rozšířeném gotickém půdorysu vystavěl raně barokní trojlodí a mezi opěrné pilíře bočních lodí přistavěl kaple. Přestavba začala roku 1661 a trvala deset let. V letech 1749–1752 následovala barokní úprava vnitřního kněžiště podle projektu Mořice Grimma. Autorem soch v Ernově průčelí kostela je Jan van der Furth. V hrobce před hlavním oltářem, který je dílem rakouského malíře Franze Antona Maulbertsche, jsou pohřbeny ostatky markraběte Jošta Lucemburského.

Původní augustiniánský klášter přiléhající ke kostelu sv. Tomáše, jenž rovněž prošel barokní přestavbou, je nyní znám jako Místodržitelský palác a sídlí v něm Moravská galerie Brno.

Virtuální prohlídka

Adresa a kontakt

Moravské náměstí  1
60200 Brno

v kostele sv. Tomáše probíhají komentované prohlídky v jazycích Čeština