15. červen–15. září 2024

Brno je po mnoho let kulturní mozaikou, kde se stýkali a stýkají lidé různých národností i náboženství. 

V jeho středu a širším centru tak můžeme potkat kostely církve pravoslavné, evangelické, řecko i římskokatolické nebo židovskou synagogu. Kromě katedrály, baziliky, kostelů a chrámů k těmto místům modlitby patří i menší kostelíky a kaple. K poznání všech těchto míst zve projekt Brno a jeho chrámy.

V roce 2024 bude projekt Brno a jeho chrámy jako již tradičně ve dnech 15. 6. – 15. 9.