• Jedinečná funkcionalistická židovská modlitebna

  • Extrémní architektonický purismus Otty Eislera

  • Čtvercové okno evokuje duchovní rozměr stavby

Jediná zachovaná z původních čtyř brněnských synagog.

Funkcionalistická synagoga Agudas achim, postavená v letech 1935–1936, je ojedinělým příkladem moderní židovské sakrální architektury. Stavba představuje extrémní polohu architektonického purismu Otty Eislera. Její výraz umocňuje velké čtvercové okno členěné rastrem, které centrálním umístěním evokuje duchovní rozměr stavby. Za ním se nachází jednolitý světlý prostor modlitebny s galerií určenou pro ženy, vlevo pak vstupní vestibul, chodba a sociální zázemí. Vnitřní uspořádání modlitebny respektuje tradiční centrální půdorys s řečništěm uprostřed a schránkou na tóru ve východní stěně.

Za 2. světové války byla synagoga využívána jako skladiště. K obnovení její sakrální funkce a znovuvysvěcení došlo 6. září 1945. V roce 2014 byla zahájena rekonstrukce s cílem přiblížit stavbu co nejvíce původnímu vzhledu. Roku 2016 byla synagoga znovu slavnostně otevřena.

Adresa a kontakt

Skořepka 13
Brno

Fotogalerie

Synagoga Agudas achim

Brněnský architektonický manuál – průvodce architekturou 1918–1945

Zjistěte více

Dejte o Synagoze Agudas achim vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku