BRNO LEOŠE JANÁČKA

Slovanský ústav ku vzdělání učitelů (Fakulta architektury VUT) a Leoš Janáček

  • V učitelském ústavu působil Janáček téměř 30 let

  • Ředitelem učitelského ústavu byl Janáčkův tchán

  • Pamětní deska s bronzovou bustou Leoše Janáčka

Zde Janáček studoval a později působil jako pedagog.

Janáčkův otec byl učitel a přál si, aby syn pokračoval v jeho stopách. Janáček tedy po ukončení vzdělání ve fundaci starobrněnského kláštera a na německé reálce pokračoval od roku 1869 ve studiu v učitelském ústavu, který tehdy sídlil v budově minoritského kláštera v dnešní Minoritské ulici. Od roku 1876 tu vyučoval a řídil školní hudební produkce.

V roce 1878 se učitelský ústav přestěhoval na Poříčí na Starém Brně, kde sídlil až do 2. světové války. Janáček při té příležitosti zkomponoval a uvedl Slavnostní sbor ku svěcení nové budovy. Zde se také setkal se svou budoucí manželkou. V zadní části školní budovy bydlel ředitel učitelského ústavu Emilian Schulz s rodinou. Jeho dceru Zdenku učil mladý Janáček nejdříve hře na klavír; jejich svatba pak proběhla v roce 1881.

Dnešní areál bývalého učitelského ústavu sestává ze dvou budov, historické z roku 1876 a přistavené části z roku 1963. Sídlem fakulty architektury se areál stal v roce 1956, když bylo ustaveno Vysoké učení technické v Brně. Na budově se nachází pamětní deska s bronzovou bustou Leoše Janáčka od Zdeňka Tomáše Makovského.

Adresa a kontakt

Poříčí 5
63900 Brno

Dejte o Slovanském ústavu ku vzdělávání učitelů a Leoši Janáčkovi vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku