VEČERNÍ A NOČNÍ BRNO

Hudební fakulta JAMU

  • Budova patří k významným brněnským památkám

  • Koncerty posluchačů fakulty v koncertním sále

  • Založení inspirováno osobností Leoše Janáčka

Hudební fakulta patří pod Janáčkovu akademii múzických umění.

Budova, v níž se nachází Hudební fakulta JAMU, patří k významným brněnským architektonickým památkám a představuje trvalou součást stavebních dějin města. Byla realizována pro potřeby německého gymnázia v letech 1860–1862 podle vítězného soutěžního projektu vídeňských architektů Eduarda van der Nülla a Augusta Siccarda von Siccardsburga. Autoři náleželi k čelným představitelům stylu vídeňské okružní třídy či stylu Františka Josefa I.

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka, skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, z níž posléze vznikla brněnská konzervatoř. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola – Akademie múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i Brno; Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla tak založena 12. září 1947. Dnes studuje na dvou fakultách JAMU zhruba 700 posluchačů.

Adresa a kontakt

Komenského nám. 6
66215 Brno

+420 542 591 630

Fotogalerie

Hudební fakulta JAMU

Brněnský architektonický manuál – průvodce architekturou 1918–1945

Zjistěte více

Dejte o Hudební fakultě JAMU vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku