GEOSTEZKA CENTREM BRNA

Geostezka centrem Brna – Slepence na Červeném kopci a v Kamenné kolonii

Předchozí Následující
  • Kopec pojmenovaný podle typické barvy hornin, které se zde vyskytují

  • Nouzová kolonie na dně starého lomu

  • Bohémská čtvrť s neopakovatelným duchem místa

Severní svah Červeného kopce byl od středověku poznamenán těžbou

Červený kopec najdeme na pravém břehu řeky Svratky. Nápadná barva zdejších slepenců a pískovců je způsobena přítomností oxidů a hydroxidů železa a odkazuje na ni i samotný název lokality. Při podrobnějším pohledu zjistíme, že slepence se skládají z valounů různých barev a velikostí, které jsou spojeny tmelem (podobně jako na Žlutém kopci). Valouny a oblázky byly usazovány řekami pravděpodobně při katastrofických záplavových událostech.

Slepenec hojně využívali již středověcí stavitelé a stal se tak vedle světlého vápence ze Stránské skály jedním z ikonických materiálů brněnské středověké architektury. Zajímavý je i fakt, že barva těchto materiálů (červená a bílá) je shodná s barvami našeho města.

Kámen se na Červeném kopci těžil až do počátku 20. století, poté bylo dno lomu zastavěno – vznikla zde nouzová kolonie (dnes Kamenná kolonie). Nemajetní občané Brna si nemohli dovolit nájemní bydlení, proto si stavěli malé chatrče na plochách nevyužitelných pro zemědělství a průmysl; dnes bychom podobné místo nazvali slum. V současnosti je tzv. Kamenná kolonie uměleckou čtvrtí s nezaměnitelným geniem loci, který je dotvářen i nezvyklým přírodním (horninovým) prostředím.

Fotogalerie

Dejte o slepencích na Červeném kopci a v Kamenné kolonii vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku