ZELEŇ V BRNĚ

Stránská skála

Předchozí Následující
  • Oblíbené výletní místo mnoha Brňanů

  • Významná paleontologická naleziště

  • Jedinečná biologická a archeologická lokalita

Skalní útvar se vypíná mezi Slatinou a Líšní.

Stránská skála je národní přírodní památkou a jde o jeden z nejkrásnějších skalních útvarů ve městě. Archeologické průzkumy prokázaly první osídlení už v paleolitu, lokalita se také řadí k nejstarším doloženým sídlištím člověka typu Homo erectus v Evropě. Několik jeskyní, které se zde nacházejí, jsou i významnými paleontologickými nalezišti. Např. v Absolonově jeskyni bylo nalezeno 645 zkamenělých kostí pleistocénních ptáků, ve Woldřichově jeskyni zase zub nového druhu šavlozubé kočky. Výzkumy i návštěvy běžných výletníků vedly k nalezení mnoha dalších zkamenělin, především mořských bezobratlých živočichů, vzácně i žraločích a rybích zubů.

Od středověku sloužil zdejší vápenec jako stavební materiál, byl např. použit pro kašnu Parnas na Zelném trhu. Lokalita byla využívána i za druhé světové války. Byly zde hloubeny štoly pro potřeby blízké továrny na letecké motory, práce ovšem přerušil nálet amerických bombardérů v srpnu 1944. Po válce byl v těchto místech budován protiatomový kryt, jenž je dnes jako velitelské stanoviště civilní obrany připraven za zakovanými železnými dveřmi.

Adresa a kontakt

Stránská skála

Fotogalerie

Dejte o Stránské skále vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku