GEOSTEZKA CENTREM BRNA

Geostezka centrem Brna – Altánek na severním svahu Špilberku

Předchozí Následující
  • Sedmé zastavení geostezky

  • Výhledy na členitou krajinu severní části Brna

Ze severního vyhlídkového pavilonu můžeme sledovat členitou krajinu severní části Brna, jíž dominuje bývalý lom na Hádech. V pozadí lze vidět i ostrý hřeben Babího lomu. Pestrost terénu je dána rozmanitostí horninového podloží: vedle zmíněných předprvohorních metabazaltů se zde vyskytují prvohorní granodiority, vápence a pískovce, druhohorní vápence, třetihorní písky a jíly a čtvrtohorní spraše. Odolnější horniny budující hřbety a kopce byly rozlámány a podél zlomů si cestu našly řeky, které v průběhu mnoha tisíc až miliónů let vytvořily hluboká údolí (Svratka, Ponávka). Ještě lepší výhled na tuto část Brna a okolí se otevírá na severním nádvoří hradu Špilberk, případně z rozhledny v nárožní věžici hradu, která umožňuje pohled jak na členitější severní část, tak na rovinatou část jižní.

Fotogalerie

Dejte o altánku na severním svahu Špilberku vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku