BRNO LEOŠE JANÁČKA

Augustiniánské opatství na Starém Brně, Mendlovo náměstí a Leoš Janáček

  • Hudební vzdělání v augustiniánském klášteře

  • Ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie

  • Byt v domě na Klášterním (Mendlově) náměstí

Většina Janáčkova života je spojena se Starým Brnem.

Leoš Janáček se do Brna přistěhoval v roce 1865. Do fundace k rozvoji hudby při augustiniánském klášteře na Starém Brně poslal Janáčka jeho otec, toužící po tom, aby se synovi dostalo kvalitního hudebního vzdělání. Muzikálně nadaným chlapcům z chudých rodin přijatých do fundace se podle světle modrého obleku přezdívalo „modráčci”.

V augustiniánském klášteře v té době působila řada významných osobností včetně skladatele Pavla Křížkovského či objevitele principů dědičnosti Gregora J. Mendela. Křížkovského později Janáček zastupoval ve funkci ředitele kůru klášterní baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Na Starém Brně žil Janáček až do roku 1910, tedy do svých 56 let. Navštěvoval zde obecnou školu i reálku, působil tady i jako učitel a po svatbě s manželkou Zdenkou bydlel v pavlačovém domě, který stával uprostřed Klášterního (dnes Mendlova) náměstí. Narodil se tu a ve dvou letech zemřel syn Vladimír (1888–1890) a v jednadvaceti letech zde zemřela i milovaná dcera Olga (1882–1903).

Janáčkův pobyt v klášteře připomíná pamětní deska od J. Marka, která se nachází na tzv. rumpálovém nádvoří. Zpodobňuje varhanní píšťaly, před nimiž jsou reliéfní hlavy čtyř zpívajících chlapců a pod nimi černý nápis: „Ve starobrněnském klášteře vyrůstal od roku 1865 Leoš Janáček”.

Adresa a kontakt

Mendlovo náměstí
60300 Brno

Dejte o Augustiniánském opatství na Starém Brně, Mendlově náměstí a Leoši Janáčkovi vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku