Fenomén Brno

Filip Vrána: Je Mendel slavnější ve světě než doma?

17. července 2020

„Mendela si v Česku málo vážíte. Pro mě je to jeden z největších vědců vůbec,“ pronesl letos v lednu v Brně genetik a laureát Nobelovy ceny za biologii sir Paul Nurse, když na vysoké škole pojmenované po slavném genetikovi přebíral čestný doktorát. Nurse se zabývá regulací buněčného cyklu a jeho objevy jsou spojené s pivovarskými kvasinkami. Ostatně jednou z jeho prvních štací byl pivovar Guiness a tamní laboratoř.

A jak to souvisí s Mendelem? Ten přece křížil hrachy ve stínu starého starobrněnského pivovaru, u kterého stál i jeho skleník. Tak třeba by ani jeden z obou těchto vědců na nic světoborného bez tohoto „pivního dohledu“ nepřišel… A kde měl Mendel svou první přednášku o hybridizaci rostlin? Přece na bývalé německé reálce na dnešní Jánské ulici, která vyrostla na místě někdejší vyhořelé brněnské sladovny. To už přece nemůže být náhoda…

Mendel Box prezentuje světovou celebritu na vybraných místech v Brně, foto: Filip Vrána

Sir Nurse, tento slavný genetik současnosti a ředitel největšího biomedicínského institutu na světě, má pivo rád. To jsem stihl poznat. Při své poslední návštěvě Brna ale vzpomínal samozřejmě i na Mendela. Na to, jak se ještě za tuhé totality vydal z Prahy do Brna, aby shlédl místa, kde jeho slavný předchůdce žil. Chtěl vidět místo, kde slavný mnich učinil svoje přelomové objevy. Navštívil klášter, našel i tehdy malé muzeum a byl také u Mendelova hrobu. Brno pak ještě viděl mnohokrát a pomáhal na dálku zvelebit i Mendelovo muzeum. Při jedné schůzce na toto téma v Londýně jej dokonce zastihla zpráva o tom, že dostane Nobelovu cenu. Slavný vědec současnosti stále nechápe, jak je možné, že je jeho předchůdce víc známý v zahraničí než doma.

Hrášek u Mendel Boxu na nádvoří Nové radnice, foto: Filip Vrána

Mnohé se snad změnilo. Velká zelená koule připomínající hrách se kutálí po městě. Od sochy markraběte a římského krále Jošta Lucemburského na novou radnici a pak zase jinam. K tomu se přidává speciální putovní Box plný různých mendelian. Přednášky, proběhly čtyři ročníky Mendlova festivalu, koncerty. Na slavného vědce se rozpomínají další a další instituce, kromě univerzit a muzeí, například i nemocnice. Ano Mendel do ní chodil, ale prohloubil si tam svou nervovou poruchu. Při pohledu na nemocné a trpící byl prý sám stižen nepřekonatelnou bázní na hranici nebezpečného onemocnění.

Zemědělec, včelař, meteorolog, opat augustiniánského kláštera, bankéř, zahradník, to vše byl Gregor Johann Mendel a to vše a nejen to si budeme v nejbližších dvou letech do jeho kulatých narozenin stále více připomínat. Do oslav se zapojí celé město, několik univerzit a nejen tedy ta, která nese Mendelovo jméno a na které pracuji.

Historik pivovarnictví, průvodce po Brně, milovník industriálu a také mluvčí Mendelovy univerzity v Brně, která včelaří, šlechtí sladovnický ječmen, pšenici, meruňky, broskve apod. – prostě udržuje Mendelův odkaz ve všech směrech. MENDELU na svých pracovištích v Brně, Lednici, okolí Křtin a v Žabčicích využívá moderních postupů v zemědělství, lesnictví i jinde. Udržuje také unikátní genofondy rostlin a živočichů. Má sbírku i zázemí, kterém by si sám Mendel přál.

Filip Vrána Tiskový mluvčí MENDELU

Augustiniánská hrobka na ústředním hřbitově, foto: Filip Vrána

V Brně máme hned dvě muzea, která stráží odkaz slavného mnicha. Možná se podaří zapsat slavnou Mendelovu přednášku na seznam světového dědictví UNESCO. Listinu psanou německým kurentem, která má má jen několik stránek. Listinu, která na několik let trochu záhadně zmizela z České republiky, aby se ji augustiniánskému opatství podařilo navrátit zpět do Brna a teď prý v ní se zaujetím listoval i český ministr kultury. Bylo by to určitě fajn a snad by z toho měl Mendel radost, že se mu konečně dostává patřičného uznání i v „jeho“ Brně.

Navštivte tento víkend festival Mendel.

Pošli dál, který největší světový vědec pochází z Brna.

Fenomén je dílem konkrétního autora, nevyjadřuje oficiální stanovisko města Brna ani TIC BRNO.