Moje
oblíbené

Hrad a pevnost Špilberk

Jednu z hlavních dominant města představuje hrad Špilberk. Už z dálky nelze přehlédnout kopec porostlý zelení s mohutnou pevností na vrcholku. Hrad byl založen ve 13. století jako zeměpanské sídlo. Postupem času se úloha Špilberku měnila. Z hradu, kde příležitostně přebývala moravská markrabata, se stala vojenská pevnost a později nejtěžší vězení rakouské monarchie. V posledních padesáti letech je Špilberk sídlem Muzea města Brna.

Hrad Špilberk založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. k ochraně českého státu i města Brna. Díky strategické poloze, která se obzvláště potvrdila v době švédského obléhání Brna v roce 1645, se hrad  v průběhu 17. a 18. století postupně proměnil v nejmohutnější vojenskou pevnost na Moravě. Součástí pevnostního systému byly i proslulé kasematy. Od 17. století byl na Špilberku také pevnostní žalář. Roku 1783 byl z rozhodnutí císaře Josefa II. hrad přeměněn na civilní trestnici pro nejtěžší zločince a brzy také pro politické vězně ze zemí celé habsburské monarchie. Tehdy si Špilberk vysloužil nelichotivou pověst nejtvrdšího vězení Evropy a přízvisko "žalář národů". Mezi nejznámějšími vězni byli italští karbonáři v čele s básníkem Silviem Pellicem.

Vojenský význam hrad ztratil za napoleonských válek, kdy v roce 1809 francouzská armáda zničila nejdůležitější části opevnění. Po zrušení věznice v roce 1855 Špilberk sloužil jako kasárna, avšak ještě dvakrát vstoupil do obecného povědomí jako místo utrpení a nesvobody – poprvé během první světové války, kdy zde byli vězněni odpůrci rakouského režimu, podruhé pro české vlastence v době nacistické okupace Československa za druhé světové války. V roce 1962 byl hrad prohlášen za národní kulturní památku.

Špilberk je dnes zejména díky výhledům z hradeb oblíbeným místem pro setkávání a procházky. Tak jako je dominantou Brna, je i jeho kulturním centrem - konají se zde koncerty, divadelní představení, kulinářský Špilberk Food Festival, Letní shakespearovské slavnosti, hudební Festival Špilberk pořádaný Filharmonií Brno, mezinárodní festival ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS a řada dalších akcí. Každoročně Muzeum města Brna také organizuje víkendovou akci Špilberk žije, při které veřejnosti zpřístupňuje všechny části a expozice hradu za jednotnou cenu.

Co můžete na Špilberku vidět

Zvonkohra
Nainstalována na velkém nádvoří, složená z 15 zvonů o hmotnosti od 16 do 220 kg, v každou celou hodinu hraje některou ze 32 skladeb. Zvonkohra je volně přístupná. 

Rozhledna
Umístěna v nárožní věži hradu, po překonání 103 schodů umožňuje návštěvníkovi výhled na celé Brno a při jasném počasí lze zahlédnout i známou siluetu Pálavy. Rozhledna je otevřena celoročně, za příznivého počasí.

Barokní kaple
Kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici nechal v roce 1693 zřídit tehdejší velitel špilberské pevnosti, vznikla přebudováním starších, původně gotických prostor. O 60 let později byl v jižní zdi prolomen oltářní výklenek, tzv. Trenckova kaple. Boční oltář zde umístěný byl pořízen 1753 z odkazu proslulého plukovníka pandurů Františka svobodného pána Trencka, který zemřel ve špilberském vězení v roce 1749 a ve své závěti věnoval na postavení kaple částku 3 tisíce zlatých. V 18. a 19. století se v kapli konaly bohoslužby pro špilberskou posádku i vězně, případně vězeňský personál. Během rekonstrukce v letech 1939 – 1941 se z kaple stala vojenská slavnostní síň, která měla připomínat padlé německé vojáky. Náboženskou symboliku nahradila nacistická – hákové kříže a říšská orlice. Tyto symboly byly po válce většinou odstraněny. V kapli se dnes konají příležitostné výstavy, pouze tehdy je kaple přístupná pro veřejnost.

Jihozápadní bastion
Bastion tvořil spolu s podobným severním nárožním bastionem a ravelínem předsunutým mezi nimi raně barokní frontu vnějšího opevnění hradu. Tato fortifikace byla zbudována během dvou let – před návratem švédského vojska k Brnu (květen 1645) – k obraně vstupní, západní strany hradu, tehdy opevněné jen nevelkými kamennými baštami. Prohlídka možná pouze s průvodcem na objednání (tel.: 542 123 614, kasematy@spilberk.cz)

Kasematy
Původ pojmenování kasemat (kasematte, casemate, casamatta) se odvozuje z dialektu některého románského jazyka, přičemž „casa“ znamená dům a „matta“ temný. Kasematy představují tedy temné prostory, nebo místnosti bez oken. Kasematy byly vestavěny do postranních hradních příkopů, jde o dvoupatrové, z cihel postavené klenuté chodby. Původně měly poskytovat úkryt vojenské posádce v případě dělostřeleckého útoku, později zde bylo vězení pro těžké zločince, vrahy, lupiče, žháře či penězokazce. Kasematy, jako proslulé vězení opředené řadou romantických a hrůzostrašných mýtů, byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v roce 1880. I dnes se zde konají každou celou hodinu komentované prohlídky s průvodcem. (tel.: 542 123 614, kasematy@spilberk.cz)

Muzeum města Brna

Od roku 1960 je hrad sídlem Muzea města Brna a v jeho prostorách je instalována řada expozic. Najdete zde expozici věnovanou dějinám Brna, expozici o stavebním vývoji hradu Špilberk či o Špilberku jako obávanému vězení. V horních patrech pak je možné zhlédnout expozici věnovanou výtvarnému umění, od středověku po současnost, a moderní architektuře. Muzeum v prostorách hradu také pořádá přechodné výstavy. Více o jednotlivých expozicích a o aktuálních výstavách se dočtete na stránce muzea.

Možná nevíte, že...

... studna na velkém nádvoří hradu je hluboká 119 metrů a dosahuje tak až pod úroveň řeky Svratky, pro srovnání: nejvyšší budova AZ Tower v Brně měří 111 metrů.

... nejslavnějším vězněm byl loupežník Václav Babinský, na Špilberku si odpykával dvacet let těžkého žaláře, po zrušení věznice byl na zbytek trestu převezen do věznice v Kartouzích u Jičína.

... hrad je proslulý svými příkopy, západním a východním, o kterých si lidé často myslí, že v nich byli chováni medvědi, což však není pravda.

... funkci dozorce pro osvětu a náboženství zastával na hradě také Jára Cimrman.

Podobné objekty

Ke stažení

Kde nás najdete
 
Otevírací doba
 
Vstupné
 
Ve zvoleném programu již tento objekt je. Zvolte jiný.
Nastala chyba. Zkuste zvolit znovu objekt pro přidání.
Pro přidání do programu je nutné se přihlásit.
Přihlásit nebo zaregistrovat se zde

Může vás zajímat