COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

POZNEJTE DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA V BRNĚ

Moravská zemská knihovna

Předchozí Následující
  • Univerzální i specializované knihovní fondy

  • V blízkosti pěti fakult brněnských vysokých škol

  • Budova byla oceněna titulem Stavba roku 2001

Dle aktuálních vládních opatření mohou knihovny zprovoznit svá výdejní okénka. MZK tak učiní od úterý 16. 2. Registrovaní čtenáři si budou moci vyzvednout své předem elektronicky objednané absenční výpůjčky. Vše samozřejmě při zajištění všech nutných hygienických opatření. Studovny zůstanou zavřeny.

Výpůjčky bude stále možné vracet prostřednictvím biblioboxu umístěného u vstupu do knihovny. Ten je v provozu dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu.

Je druhou největší knihovnou v České republice.

Počátky Moravské zemské knihovny (MZK) nejsou spojeny s žádnou z veřejných institucí, ale se soukromou knihovnou Moravsko-slezské hospodářské společnosti pro povznesení zemědělství, přírodovědy a vlastivědy. Jako data založení bývají uváděna léta 1806 a 1808.

Moravská zemská knihovna plní funkci krajské knihovny, zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. Je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy; trvale také uchovává konzervační a historický fond. Kromě knihovních služeb se podílí na společenském životě města, pořádá celou řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost.

V roce 1995 byla vyhlášena architektonická soutěž na stavbu nové budovy knihovny. Ta byla následně postavena v tzv. akademické čtvrti a v roce 2001 se novostavba otevřela pro veřejnost. Za „vytvoření stavebně a architektonicky vysoce kvalitního kulturního a vědeckého zemského centra se zřetelem k důrazu na pohodu návštěvnického prostředí“ získala budova Moravské zemské knihovny ocenění Stavba roku 2001.

Adresa a kontakt

Kounicova 65a
601 87 Brno

541 646 201
mzk@mzk.cz