DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA V BRNĚ

Moravská zemská knihovna

Předchozí Následující
  • Univerzální i specializované knihovní fondy

  • V blízkosti pěti fakult brněnských vysokých škol

  • Budova byla oceněna titulem Stavba roku 2001

Služeb i prostor knihovny mohou stále využívat pouze registrovaní čtenáři.

Výpůjčky bude stále možné vracet prostřednictvím biblioboxu umístěného u vstupu do knihovny. Ten je v provozu dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu.

Je druhou největší knihovnou v České republice.

Počátky Moravské zemské knihovny (MZK) nejsou spojeny s žádnou z veřejných institucí, ale se soukromou knihovnou Moravsko-slezské hospodářské společnosti pro povznesení zemědělství, přírodovědy a vlastivědy. Jako data založení bývají uváděna léta 1806 a 1808.

Moravská zemská knihovna plní funkci krajské knihovny, zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. Je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy; trvale také uchovává konzervační a historický fond. Kromě knihovních služeb se podílí na společenském životě města, pořádá celou řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost.

V roce 1995 byla vyhlášena architektonická soutěž na stavbu nové budovy knihovny. Ta byla následně postavena v tzv. akademické čtvrti a v roce 2001 se novostavba otevřela pro veřejnost. Za „vytvoření stavebně a architektonicky vysoce kvalitního kulturního a vědeckého zemského centra se zřetelem k důrazu na pohodu návštěvnického prostředí“ získala budova Moravské zemské knihovny ocenění Stavba roku 2001.

Adresa a kontakt

Kounicova 65a
601 87 Brno

541 646 201
mzk@mzk.cz

Fotogalerie

Dejte o Moravské zemské knihovně vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku