Adolf Loos 150

150 let. Právě tolik letos uplyne od narození brněnského rodáka a světoznámého architekta Adolfa Loose. Proto letos celorepublikově slavíme Rok Adolfa Loose, jehož cílem je připomenout kultivovaným způsobem české i evropské veřejnosti životní jubileum Adolfa Loose a upozornit na jeho uskutečněné i neuskutečněné projekty. Do oslav se zapojují i další města, ve kterých Loos tvořil, tedy Plzeň a Praha. Jeho rodné město Brno chce kulaté výročí zakladatele moderní architektury a čelního představitele architektonického purismu připomenout hned několika akcemi pro širokou i odbornou veřejnost.

Evropan Adolf Loos: (nejen) brněnské stopy Adolfa Loose

Cílem výstavy je představit výběr z díla Adolfa Loose, a to především jeho práce pro rodné Brno a Moravu, a zasadit jej do kontextu internacionálního stylu architektonické avantgardy. Výstava vizuálně poutavým způsobem představí ideové a výrazové koncepty architektovy tvorby. Přiblíží dílo tvůrce, které v čase jeho vzniku patřilo nejen v českých zemích mezi hlavní nositele a reprezentanty soudobých světových architektonických trendů. Modernistický rozměr jeho díla, založený na estetice oproštěné od všech ozdob, znamenal civilizační skok, který otevřel cestu k přijetí a prosazování nové architektury v evropském prostoru. Výstava dá nepochybně také impuls ke společensky potřebným reflexím hodnot moderny a stane se podnětem k její důslednější památkové ochraně. V rámci výstavy budou prezentovány autentické doklady, dobové i současné fotografie, modely, vizualizace aj.

Kde: v Muzeu města Brna, v západním křídle hradu Špilberk

Kdy: 3. června – 31. prosince 2020

Loosova stezka

Nová unikátní stezka Brněnského architektonického manuálu

Představí dochované realizace Adolfa Loose nejen v Brně, ale i v okolí Brna ve formě tzv. výletů: Hrušovany, Nedvědice. Kromě architektonických staveb se zaměří též na sochařskou tvorbu Adolfa Loose staršího, zdobící řadu brněnských staveb, a na místa s Adolfem Loosem spojená (škola apod).

Kde: online na www.bam.brno.cz

Kdy: od června 2020

Komentované prohlídky Loosova sálu Bauerova zámečku v areálu BVV

Termíny budou upřesněny dle časových možností.

Kde: na BVV pořádá Dům umění města Brna, BAM a FaVU VUT

Kdy: červen – prosinec 2020

Výstava: Yoshio Sakurai: Adolf Loos. Modely

Výstava modelů staveb Adolfa Loose od prof. Yoshio Sakurai, kterou vytvořil spolu se svými studenty z TOYO univerzity v Tokiu. Celkem 13 popularizačních  modelů nejznámějších staveb v měřítku 1:50 je interaktivních – dají se rozkládat a návštěvníci se tak mohou přímo seznámit s principy i konkrétní aplikací Raumplanu. Výstavu modelů doprovodí informace k jednotlivým stavbám.
Kde: pořádá NPÚ MCMA ve vile Stiassni

Kdy: 19. června – 28. září 2020

Den architektury 2020

Komentované procházky BAM

Kdy: první polovina října

Výstava Následovníci Adolfa Loose

Výstava představí studenty a následovníky Adolfa Loose a jejich dílo na území dnešní České republiky. Budou mezi nimi např. Heinrich Kulka, Jacques Groag, Paul Engelmann, Rudolf Wels, Friedrich Ehrmann, Karel Lhota, Kurt Unger, Erich Ziffer, Ernst Wiesner či Walther Sobotka. K výstavě bude vydán katalog staveb.

Kde: pořádá NPÚ MCMA ve vile Stiassni

Kdy: 2. října – 21. prosince 2020

Mezinárodní dvoudenní odborné symposium

Symposium bude určeno pro odbornou veřejnost a bude mít  dvoudenní program. Předpokládá se účast tuzemských i zahraničních badatelů a prezentace příkladů obnovy Loosových interiérů v Praze a v Plzni.

Kde: pořádá NPÚ MCMA, FaVU VUT, FA VUT, DuMB, MuMB

Kdy: 21. – 23. října 2020

Výstava Adolf Loos a Viktor Bauer a BVV

Site specific výstava vzniklá na základě workshopu studentů FA VUT.

Kde: na Brněnském výstavišti v Loosově sále

Kdy: říjen 2020

Hoffmann a Loos natěsno

Zásadní vliv na proměnu architektury v Evropě a jejího vztahu k uživatelům po roce 1900 měl vedle Loose další moravský rodák – Josef Hoffmann. Druhým a zřejmě posledním spojovatelem těchto dvou osobností je shodný rok narození. Další shodná fakta a příbuzné charakterové rysy bychom hledali jen velmi obtížně. Každého z nich bychom naopak mohli charakterizovat ve skoro dokonalých protikladech. Josef Hoffmann byl velmi zatížený na vlastní rodinu, své sestry, miloval rodnou Brtnici a kraj Vysočiny, prošel prestižním architektonickým školením zakončeným ateliérem Otto Wagnera na vídeňské akademii a ve Vídni patřil k předním činitelům umělecké reformy, která se spojovala s okruhem kolem spolku Secession a později Wiener Werkstätte. Adolf Loos vyrůstal bez otce, matka obtížně zvládala jeho výchovu, nevystudoval architekturu a sám sebe charakterizoval jako světoběžníka, který pohrdal vídeňskou kulturní elitou a nevynechal jedinou příležitost, aby mohl uštědřit uštěpačnou poznámku na adresu Hoffmanna a jeho souputníků. Hoffmann byl uzavřený člověk, který si ostražitě hlídal své soukromí, vyhýbal se sporům nebo vyhroceným debatám. Loos byl ukázkovým extrovertem, který s velkou oblibou bonmoty zostuzoval své ideové protivníky. Hoffmann byl příkladem intuitivního tvůrce, který se nikdy nesnažil verbalizovat svůj vztah k architektuře a hledat pro svoji práci nějakou teoretickou oporu. Loos byl plodným a neúprosným kritikem architektonického dění, který ustavičně dohledával opodstatnění svého přístupu k tvorbě. Dá se dokonce říct, že Loosovy texty ovlivnily architekturu 20. století mnohem víc než jeho tvorba.

Odlišnosti a rozdílná východiska architektonické tvorby těchto zásadních osobností evropské architektury jsou námětem inscenačního zpracování, které je připravováno ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a performativní platformou Terén, která je součástí Centra experimentálního divadla v Brně.

Kdy: listopad 2020

V prosinci vyjdou také dvě tematické publikace:

Nové rozšířené vydání knihy Jindřich Chatrný – Dagmar Černoušková (edd.),

(Nejen) Brněnské stopy Adolfa Loose, Brno 2010 / MuMB

Bibliofilie s kompletním přepisem deníků a poznámek Loosova spolupracovníka Bořivoje Kriegerbecka s pracovním názvem On, Adolf Loos / MuMB, AMB