Rezervace školní prohlídky

Základní informace

(e-mailem obdržíte potvrzení vaší poptávky)

Uděluji souhlas společnosti TIC BRNO, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno, IČ:00101460, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr., vložka 18, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů aby zpracovávala tyto moje osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail.