Minoritský klášter

Minorité jsou jediným řádem, který sídlí v Brně od středověku téměř 800 let na stejném místě. Podle kroniky je za zakladatele kláštera považován Jan Velen Černohorský z Boskovic (1230).

Při přestavbě během 18. století původně gotického kostela dle projektu Mořice Grimma získal kostel monumentální barokní vzhled. Na jeho výzdobě se podíleli přední barokní umělci, nástropní freska je dílem Jana Jiřího Etgense. K hlavní kostelní lodi přiléhá loretánská kaple se Svatou chýší, jejíž stěny jsou vyzdobeny především výjevy ze života Panny Marie. V době barokní přestavby přibyly také Svaté schody, které jsou k vidění v Loretě. Napravo od vstupu do chrámu je vstupní portál do kláštera, nad níž se nachází znak minoritského řádu: zkřížené ruce.

V kostele je mimo jiné pohřben lékař Tomáš Jordán z Klausenburku, který velkou část života věnoval zkoumání účinků léčivých pramenů a vod na Moravě včetně klimatických podmínek jejich okolí. Kniha o přirozených vodách hojitedlných aneb teplicech moravských, vydaná česky v Olomouci roku 1580, patří k základním kamenům moderní balneologie.

Kostel sv. Janů (Jana Křtitele a Jana Evangelisty) s bohatě členěným západním průčelím je nejhodnotnější brněnskou stavbou z období vrcholného baroka.

Chrám i klášter přečkaly časy přírodních katastrof i politické nepřízně. Za doby komunismu byli mniši vyhnáni, po revoluci však opět klášter získali do správy.

V těsné blízkosti minoritského kláštera na Josefské ulici stojí bývalý klášter voršilek s kostelem sv. Josefa. Na dolním konci Orlí ulice se nachází Měnínská brána, jediná dochovaná městská brána z původních pěti, jež tvořily součást středověkého opevnění. V interiérech jsou výstavní prostory Muzea města Brna.

Adresa a kontakt

Minoritská 469
60200 Brno

Dejte o Minoritském klášteru vědět svým přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!