Gustav Brom a jeho tvorba

Když hrají charleston

Mexico

Na kordy s akordy

Pozdrav astronautovi (Dobrý den, majore Gagarine)

When The Saints Go Marching In

Hvězdy nad Brnem