Brno - různá místa

Dny evropského dědictví 2023

  • Akce již proběhla

  • Brno - různá místa

Dny evropského dědictví se konají každé září v 50 zemích, poskytují přístup k tisícům zřídka otevřených památek a jsou jedinečnou akcí, které se každoročně účastní více než 20 milionů lidí. Tématem letošního brněnského ročníku je Živé dědictví. Program je zaměřen převážně na knihy a tisk jako nositele písemného dědictví.

K vidění bude například Mollova sbírka, která je od letošního roku zapsaná v UNESCO a představuje unikátní soubor map a grafických listů sestavený v polovině 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem. Navštívit můžete i novou Knihovnu Milana Kundery se souborem autorských vydání jeho děl, Papírny Brno se 70 letou historií výroby, unikátní multifunkční Mahenův památník nebo literární salon Rezidence Café Kaprál, ve kterém mimo jiné vystoupí kočovné divadlo Mikro-teatro s mikro-příběhem Co je v bytí, nelze odejmouti. Do Institutu Paměti národa jste zváni na autorskou prezentaci komiksu Jana Blažka Odsunuté děti. Součástí programu jsou i komentované prohlídky Zemanovy kavárny s možností podívat se do výrobních prostor, kde se dodnes nachází funkční prvorepublikové vybavení.

REGISTRACE A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Mollova sbírka

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

15. 9. 13:00, 15:00 a 17:00

Místo srazu: vstupní hala MZK

Místo konání: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65 a

Kapacita: 10 osob

Vstupné: TIC vstupenka, zdarma, nutná registrace

 

Mollova sbírka představuje unikátní soubor map a grafických listů sestavený v polovině 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem. Mapy a veduty zobrazují velkou část Evropy v 16.–18. století. Tento unikátní celek byl v květnu letošního roku zařazen na seznam Paměť světa UNESCO, který eviduje nejvýznamnější movité památky světa. Vzhledem k tomu, že dokumenty na papíře nelze dlouhodobě vystavovat, představuje exkurze jedinečnou možnost prohlédnout si alespoň část sbírky v originále.

 

Knihovna Milana Kundery

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

15. 9. 14:00 a 17:15

16. 9. 13:00 (Diskuze prof. Tomáš Kubíček a prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.)

Místo srazu: vstupní hala MZK

Místo konání: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65 a

Kapacita 25 osob

Vstupné: TIC vstupenka, zdarma, nutná registrace

 

Knihovna Milana Kundery je nejen souborem autorských vydání děl Milana Kundery, jak byla průběžně publikována po celém světě od poloviny 20. století až do současnosti a jeho archivu, ale je také významnou kulturní institucí, jejímž záměrem je otevřít knihovnu diskusím a přednáškám tematizujícím autorův odkaz i otázky, které se týkají evropské a světové kultury a společnosti. Knihovna zahrnuje významnou část knižních vydání díla Milana Kundery i část autorova archivu. Návrh architektonického řešení zpracovali Hrdina & Pavlík ve spolupráci s Tomášem Kovalčíkem.

 

PAPÍRNY BRNO a. s.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

16. 9. 10:00, 17. 9. 13:00

Místo srazu: na recepci

Místo konání: Křenová 186/60

Kapacita: 20 osob

Vstupné: TIC vstupenka, 100,- Kč

 

Vznik samostatných Brněnských papíren se datuje do roku 1953. Tradice výroby sešitů v Brně však sahá až do roku 1895. V roce 1994 se z Brněnských papíren staly PAPÍRNY BRNO a. s., a ty se v roce 2002 kapitálově propojily s významnou skupinou Krkonošské papírny. Vznikly tak PAPÍRNY BRNO a. s., člen KRPA Holding – skupiny firem vlastněných výhradně českým kapitálem. Celý výrobní areál se dodnes nachází mezi obytnými domy v centru Brna na Křenové 60 a spolu se Slévárnou Uxa je to jedna z posledních vnitroblokových dodnes fungujících brněnských fabrik.

V rámci komentované prohlídky bude možno vidět například sešitovou dílnu, ve které je každoročně vyrobeno více než 20 milionů sešitů nebo poznat svět polygrafie od grafopressu z poloviny minulého století až po moderní automatizované linky.

 

Zemanova kavárna a cukrárna

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

16. 9. 10:00 a 11:00

Místo srazu: před cukrárnou

Místo konání: Josefská 4

Kapacita: 30 osob

Vstupné: TIC vstupenka, 100,- Kč

 

Pozdně funkcionalistická cukrárna a kavárna s vlastní výrobnou v centru města má dveře otevřené nepřetržitě od roku 1937. Před 2. sv. válkou známá jako kavárna U Sedláčka, po válce až do 90. let Kavárna na Josefské a nyní Zemanova kavárna a cukrárna osladila život již mnoha generacím. Zemanova kavárna a cukrárna je poslední a jediný prvorepublikový podnik, který zde funguje nepřetržitě a v původní podobě.

V rámci komentované prohlídky se dozvíte nejen o bohaté historii tohoto místa, ale budete se moci podívat i do výrobních prostor, kde se dodnes nachází funkční prvorepublikové vybavení.

 

Mahenův památník

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

17. 9. 10:30, 13:30, 15:00 a 16:30

Místo srazu: zahrada památníku, u schodů

Místo konání: Mahenova 8

Kapacita: 15 osob

Vstupné: TIC vstupenka, zdarma, nutná registrace

 

Mahenův památník je unikátním multifunkčním místem. Najdete zde knihovnu s rozsáhlým fondem, která poskytuje pokročilé knihovnické služby, muzeum Jiřího Mahena s řadou unikátních exponátů a zrekonstruovanou pracovnou, ale i moderní, konferenčně-výstavní prostory. Své si zde najdou milovníci literatury, divadla, starožitností, ale také třeba rybaření. Památník se nachází ve vile, kterou Jiří Mahen obýval mezi lety 1935 až 1939.

Památník vznikl v roce 1992 jako připomínka života a díla Jiřího Mahena, ale také jako realizace jeho představ o knihovně jako kulturním a komunitním centru. Proto se zde pořádají přednášky, autorská čtení, výstavy, divadelní hry i kurzy tvůrčího psaní. V MŠ, ZŠ a SŠ je nabízena řada vzdělávacích a zábavných programů, včetně akcí pro děti mentálně, sociálně či národnostně znevýhodněné.

 

Rezidence Café Kaprál

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

17. 9. 11:00

Místo srazu: Údolní 17, před budovou

Místo konání: Údolní 17

Kapacita: 20 osob

Vstupné: TIC vstupenka, 0,- Kč – nutná registrace

 

Unikátní literární salon Rezidence Café Kaprál byl slavnostně otevřen v roce 2022 za přítomnosti rodiny Kaprálových pod hlavičkou kandidatury Brno 2028. Během prvních pilotních dvou měsíců se tento jedinečně zachovaný byt brněnského básníka Zeno Kaprála (1941–2020) skvěle etabloval jako místo pro literární setkání, čtení, besedy, knižní křty a další akce, které ve stejném formátu pod hlavičkou TIC BRNO pokračují.

 

Mikro-teatro: Co je v bytí, nelze odejmouti

KOČOVNÉ DIVADLO

17. 9. 16:00 a 18:00

Místo konání: Údolní 17, Rezidence Café Kaprál

Vstupenky: 180,- Kč /360,- Kč

https://goout.net/en/co-je-v-byti-nelze-odejmouti/szxkkcw/

 

Mikro-teatro jsou mikro-příběhy v mikro-prostoru pro mikro-publikum. Kočovné divadlo, které se občas zastaví v bytě diváků nebo ve veřejném prostoru. Ve svých dílech nechává zaznít inspirativní hrdinky, které doposud nebylo moc slyšet.

Autorky Veronika Všianská a Eva Lietavová (koprodukce Mikro-teatro a bazmek entertaiment) si jako východisko pro svou inscenaci zvolily osudy dvou představitelů tzv. skryté církve. Řada členů katolické církve dospěla během komunistické totality k přesvědčení, že církev musí mít kromě své oficiální linie, ať už její části perzekvované, trpěné nebo té kolaborující s režimem, také skrytou část, která bude působit ve vnitřní svobodě.

Ludmila Javorová je jedinou ženou u nás, o níž se veřejně ví, že byla – proti pravidlům církve – vysvěcena na katolického kněze. Felix Maria Davídek byl její světitel.

 

Jan Blažek: Odsunuté děti

AUTORSKÁ PREZENTACE KOMIKSU

17. 9. 18:00

Místo konání: Institut Paměti národa, Radnická 10 (projekční sál – druhé patro expozice)

Kapacita: 40 osob

Vstupenky: 70,- Kč /100,- Kč

https://goout.net/cs/jan-blazek-odsunute-deti/szcgxgw/

 

Jaký to byl pocit, být po skončení druhé světové války v Československu klukem či holkou německé národnosti? Měli kam chodit do školy, co jíst, s čím si hrát? Měli se čeho bát? Co si s sebou zabalili, když byli zařazeni do odsunu, a s čím se naopak museli rozloučit? Co je čekalo ve sběrných a pracovních táborech, v dobytčích vagonech, a nakonec v rozbombardovaném Německu? Kdy a za jakých podmínek se poprvé mohli podívat na místa svého dětství a kde se dnes cítí doma?

Pětice německých pamětníků vypráví o svém odsunu z Československa. Jejich příběhy ožívají v komiksové formě skrze představivost českého spisovatele a pěti českých výtvarnic a výtvarníků. Povídka Tady to smrdí jako čert, která je součástí knihy, vyhrála v roce 2021 cenu Muriel za nejlepší krátký komiks.

Jan Blažek je jedním z autorů. Vzděláním je kulturní antropolog a coby spolupracovník organizace Post Bellum už několik let pořizuje rozhovory s německými pamětníky poválečného odsunu z území Československa.

 

 

Více informací

Kdy se akce koná

Vstupné


Vstupné: 0/70/100/180/360 Kč

Více informací a kontakt

Brno - různá místa

Brno - různá místa

+420 542 427 150
info@ticbrno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku