Jundrov bývala vesnice. I díky Jobsku, jak se Jundrovu říká, se Brno stalo Velkým – ves se k němu připojila v roce 1919 a dnes je tedy jeho součástí.

Jundrov je obytnou čtvrtí. Více než polovina její rozlohy je tvořena zelení, kterou vyhledávají i výletníci. Ti sem často míří za rozhlednou Holedná, která byla postavena v roce 2020.

Přestože je to do centra jen několik minut cesty, Jundrov si uchoval svébytnou atmosféru vesnice, kde se lidé mezi sebou znají a místní dbají na pospolitost, lidovou kulturu i zvyky; nedávno zde byla například obnovena tradice jundrovských martinských hodů v podobě zábav v jundrovských krojích.

www.jundrov.info.cz

O svém vztahu k Jundrovu a o tom, co na této bývalé vsi mají rádi, mluví Eliška Beránková a její otec Tomáš, oba rodáci z Jundrova.

JundrovVyprávění Elišky Beránkové a jejího otce Tomáše