Poslouchejte Brno

Industriální speciál: Vlněna

Národní podnik Vlněna vznikl po druhé světové válce sloučením továren rodiny Stiassni a Paul Neumark.

Jeden z největších a nejstarších areálů na zpracování vlny se rozvíjel v oblasti mezi ulicemi Dornych, Přízová a Mlýnská už od 18. století. V průběhu let se vlivem rozmachu brněnského textilního průmyslu areál postupně zahušťoval, až prorostl v spleť křivolakých uliček a tajemných průchodů. Kromě utilitárních staveb zde stanula neorenesanční správní budova  Bochnerův palác navržený Josefem Arnoldem a na místních architektonických úpravách se měl podílet Ernst Wiesner. 

Vlněna fungovala do roku 1997, kdy pro nezvládnutou transformaci skončila v konkurzu. Její zdi se pak na téměř dvě dekády staly útočištěm umělců a muzikantů, dokud v roce 2016 nepadla za oběť téměř úplné demolici. Dnes se zde nachází kancelářský park. Svoje vzpomínky na dlouholeté působení ve Vlněně nám povyprávěl bývalý zaměstnanec Jan Šťovíček.  

Příjemný poslech!

Industriální speciál: Vlněna