Freedom Square (náměstí Svobody)

Velikonoční slavnosti (Easter festivities)