Brněnské Výstaviště, město Brno, celá Česká Re:publika.

Re:publika

  • 100 let samostatného Československa

  • 90 let výstaviště v Brně

  • koncerty, tanec, divadlo, sport, osobnosti, design, architektura.

Projekt Re:publika vznikl jako iniciativa statutárního města Brna a jeho primátora. Jedná se o nejucelenější projekt oslav v rámci celé České republiky.

Připravujeme moderní, pulsující, interaktivní společenskou událost, která bude v mnoha rovinách reflektovat historii, uměleckou tvorbu, vědu, technologie, průmysl, vzdělání, zábavu i duchovní hodnoty, které přetrvávají.

Budeme rekapitulovat 100 let samostatného Československa, připomeneme osobnosti i události, na které se nesmí zapomenout, ukážeme, na co můžeme být hrdí a otevřeme diskusi o budoucnosti.

Budeme mít přesah i na Slovensko, do Rakouska a do dalších zemí, se kterými již v tomto okamžiku komunikujeme přes Česká centra, Kulturní centra zemí v ČR, partnerská města a zahraniční zastupitelství.

Srdce a mozek oslav bude v Brně, protože navazujeme na rok 1928, kdy se na popud tehdejšího prezidenta T.G.Masaryka odehrála na Výstavišti v Brně Výstava soudobé kultury. Výstaviště tedy slaví 90 let.

Festival RE:PUBLIKA 1918 – 2018 má záštitu prezidenta České republiky, hejtmana Jihomoravského kraje, primátora statutárního města Brna, několika vysokých škol, Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí a dalších významných institucí.

Festival je propagován i v zahraničí prostřednictvím Czechtourismu a byl představen jako jeden z hlavních projektů k oslavám naší země v Japonsku a New Yorku v rámci veletrhů cestovního ruchu.

Chceme Re:publiku vytvořit jako interaktivní prostor, kde se mohou potkat, diskutovat, odpočívat, vzdělávat se i bavit všichni. Chceme z každého obyvatele Brna učinit spolutvůrce akce.Oslovíme podnikatele, spolky, kluby, restaurace i jednotlivce, aby se svou kreativitou, nápadem nebo pomocí do organizace a programu zapojili a aktivně tvořili jeho obsah. Přejeme si, aby obyvatele Brna akce bavila, aby jí žili, aby ji měli za svou

Petr Vokřál Petr Vokřál Primátor statutárního města Brna

Kdy se akce koná

26. květen–17. červen 2018

Více informací a kontakt

Program: Pavel Anděl
pavel.andel@eallin.com

Marketing a PR: Kateřina Brettschneiderová
katka.brett@gmail.com, +420 737 134 878

Ambasadorský program: Michaela Králová

Sociální sítě: Jana Leitnerová
leitner.jana@gmail.com

Událost na FB