Bývalá káznice na Cejlu

Prohlídky bývalé káznice na Cejlu

 • 24. březen 2018
  7. duben 2018
  12. duben 2018

 • 24. 2. 13 a 14 hodin
  7. 4. 13, 14, 15 hodin
  12. 4. 16 a 17 hodin
  21. 4. 13, 14, 15 hodin
  5. 5. 13, 14, 15 hodin
  10. 5. 16 a 17 hodin
  19. 5. 13, 14, 15 hodin

 • Káznice na Cejlu
  vstup: Bratislavská 68

Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století.

Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu.

Délka prohlídky: 60 min.
Trasa: Bratislavská, dvůr č.3, bývalá robotárna, kaple, cely smrti, průchod dvorem č. 1 zpět na dvůr č. 1.

Kdy se akce koná

24. březen 2018
7. duben 2018
12. duben 2018
21. duben 2018
5. květen 2018
10. květen 2018
19. květen 2018

Vstupné

plné vstupné: 150 Kč

senioři, studenti: 70 Kč

Vstupenky můžete zakoupit v infocentrech TIC BRNO nebo online.

Více informací a kontakt

Káznice na Cejlu
vstup: Bratislavská 68

+420 542 427 150
info@ticbrno.cz