Hotel Cosmopolitan Bobycentrum

Podniková ekologie a udržitelnost

  • 7. červen 2023

  • 09:00–16:00

  • Sportovní 559/2A, Sportovní 559/2A

V poslední době se do jejich agendy vkrádá také téma udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů.

Přestože povinná bude tato oblast od roku 2024 pouze pro omezený okruh velkých firem, očekává se, že jím budou ovlivněni i střední a malé firmy. Přestože oblast udržitelnosti bude prostupovat celou firmou počínaje jejím vedení, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená.

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů klást na firmy a to i ty střední a malé? Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie?

Nabízíme Vám přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii, kromě těch tradičních také oblast udržitelnosti – vše s cílem pomoci Vám zorientovat se v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co Vás čeká v budoucnu.

Pro koho je konference určena?

Pro podnikové ekology, poradenským firmám v oblasti ekologie, manažerům odpovědným za ISO 14 001, ředitelům, managementu podniku, kteří podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.

Zaměříme se na tato témata:

ESG a udržitelnost firem dle evropské a české legislativy (Green Deal, Fit for 55 a další ) Jak ovlivní ESG dotační příležitosti pro firmy?

Jak ovlivní ESG české firmy – ty které budou mít povinnost reportovat i ty ostatní? ESG z pohledu různých segmentů a dopady na jejich odvětví? Jak využít ESG pro Váš business? Na co se připravit a jak?

Uhlíková stopa v praxi – jak ji měřit, jak získávat data, kde hledat příležitosti pro její snižování. Ověřování. Možnosti offsetování.

ESG reporting, uhlíková stopa v praxi českých firem

Podniková ekologie a udržitelnost – jak ovlivní tuto oblast nástup ESG? Jak využít dat a reportů z podnikové ekologie pro počítání uhlíkové stopy a reportů ESG?

Podniková ekologie a uhlíková stopa – sběr dat pro počítání uhlíkové stopy, co využít ze stávajících reportů a jak nastavit sběr dalších dat?

Povinnosti podnikové ekologie – změny a časté chyby v aktuálních povinnostech podnikového ekologa

Odpadové hospodářství ve firmách z pohledu

Možnosti a příležitosti v oblasti nakládání s vodami, vodní audit

Financování projektů, dotační příležitosti

Povinnosti firem v oblasti legislativy REACH

Více informací

Kdy se akce koná

7. červen 2023 - 09:00–16:00

Vstupné

Dospělí3900 Kč

Více informací a kontakt

Hotel Cosmopolitan Bobycentrum

Sportovní 559/2A, Sportovní 559/2A

Událost na FB
nemejcova@vidacon.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku