MEndel je

Mendelovo muzeum MU

Odborné přednášky v rámci festivalu Mendel je… vědec

  • Akce již proběhla

  • Mendelovo muzeum MU - refektář
    Mendlovo náměstí 1a, Brno

Přednášky se konají v rámci festivalu Mendel je… vědec.

Poznatky ze svých oborů představí:

  • Prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.  – MENDELU, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

Od Mendelových elementů k modernímu šlechtění zvířat“

Motivace Mendela k experimentům s hrášky byla ryze praktická a jím získané poznatky byly v éře genetiky 20. století  postupně zaváděny do praktického šlechtění nejen zvířat. Jaká je budoucnost ve šlechtění zvířat při čím dál větším využívání molekulárních informací?

  • MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. – FN Brno, oddělení lékařské genetiky

„Šlechtic nebo šlechtitel“

Rodokmeny, Mendelovy zákony, chromosomy, geny…a šlechetnost v medicíně 21. století.

  • MUDr. Viera Bajčiová, CSc. – FN Brno, klinika dětské onkologie

„Význam Mendelových pokusů s hráškem pro moderní precisní dětskou onkologii“

  • Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. – Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK Praha a také římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel

„Od pokusů s rostlinnými hybridy po epigenetiku“

Kdy se akce koná

20. červenec 2018 - 16:00–18:30

Vstupné

zdarma

Více informací a kontakt

Mendelovo muzeum MU - refektář
Mendlovo náměstí 1a, Brno

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku