• 17. listopad 2023–31. srpen 2024

  • Uměleckoprůmyslové muzeum

Síla i křehkost českého skla a porcelánu ve zkoušce ohněm.

Unikátní výstavní projekt Moravské galerie v Brně ve spolupráci s pražským mezinárodním festivalem designu Designblok představuje to nejlepší z českého skla, porcelánu a keramiky na pozadí zásadních společenských a environmentálních událostí současnosti.

Projekt Made by Fire tematizuje postdigitální éru, která je na jednu stranu reprezentovaná environmentálními strategiemi, a na stranu druhou jen velmi těžko balancuje hranici nepříliš energeticky náročné výroby, udržitelnosti a současně funkčnosti.

Apel projektu viditelně poukazuje na politickou naléhavost sdělení, jejíž důsledky jsou však zcela závislé na konkrétních rozhodnutích, na nichž lze současně pozorovat příklad stavu českého skla a porcelánu. Jejich osudy se tak stávají modelovými příklady, které je možno analogicky sledovat i v rámci globální ekonomiky.

Kdy se akce koná

Vstupné


190 / 95 / 370 Kč (základní / snížené / rodinné)

Více informací a kontakt

Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14

Událost na FB