COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Pavilon A, Výstaviště Brno

Má vlast zblízka a nahlas – světová premiéra audiovizuální výstavy

  • Akce již proběhla

  • Pavilon A, Výstaviště Brno
    Výstaviště 405/1
    Brno 60300

Audiovizuální instalace České filharmonie Má vlast – zblízka a nahlas zve návštěvníky do podmanivého světa umění a nejmodernějších technologií, jejichž průnikem je nevšední koláž nabízející nové prožitky při vnímání ikonických děl české hudební literatury.

Na Festivalu RE:PUBLIKA bude projekt odstartován v pátek 8. června ve 14:00 a výstava bude přístupná denně až do konce festivalu vždy od 9:00 do 19:00.

Česká filharmonie se tímto projektem hlásí ke stoletému výročí vzniku československého státu, a to tradičním příspěvkem v novém hávu. Mistrovské provedení básně Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a částí Sinfonietty Leoše Janáčka je doplněno vizuální kreací renomované londýnské společnosti 59 Productions. Smyslem tohoto u nás neobvyklého a experimentálního pojetí je konfrontace klasického hudebního žánru s trendem jeho výtvarné interpretace světově uznávanými specialisty, kteří ve svém výkladu nejsou zatíženi českou tradicí.

#Brnoslavirepubliku

 

 

Audiovizuální instalace osvobozuje díla českých klasiků od prostředí koncertních sálů a školních učeben a vychází vstříc všem, kteří chtějí cíleně zkusit vnímat věrně známou hudbu novým způsobem, i těm, kteří se nechají unést hravostí vizuální složky a nenásilně přijmou i stránku hudební, kterou by jinak ve svém životě aktivně nevyhledávali. Autoři instalace Má vlast – zblízka a nahlas vycházeli ze zevrubného studia aspektů české kulturní minulosti i současnosti. Výsledné řešení tak lze chápat jako zajímavý vhled do způsobu vnímání českých fenoménů zahraničníma očima.

V případě Smetanovy Vltavy zvolili animátoři „překvapivě nepřekvapivé“ řešení stavící na přírodní lyrice české krajiny, kterou pozorovatele provází sama řeka. Tento přístup dokládá, jak nevyčerpatelně působivá je česká krajina ve zmíněných zahraničních očích. Namísto doslovného výkladu programového obsahu skladby se tvůrci se zjevnou chutí oddali vnímavému pozorování vodního živlu objektivem kamery, jež dokumentuje, odkrývá, nepřikrášluje, ani neuhýbá před betonovými stupni říční kaskády, která navždy změnila tvář Smetanovy romantické řeky. Naopak, autoři včleňují přehrady do projekce jako soudobou organickou součást celku. Vltava z dílny 59 Productions v decentním náznaku stavebních prvků středověkých hradů a klášterů a obrysů novověké venkovské architektury připomíná také dějiny českého státu, mytologii a samozřejmě prvek lidovosti, které k dílu patří. Vltava přirozeně vrcholí v Praze, nikoli však „povinnými“ záběry na pražské panorama, ale pohledy na české kulturní stánky, které odkazují na jedno z nejdůležitějších ohnisek života a identity obyvatel českých zemí.

Janáčkova Sinfonietta je ve svém výtvarném obraze poctou mladistvé síle, originalitě, odvaze a nespoutanosti. Výročí Československa je zde oslaveno abstraktním řetězcem asociací, kterými se prolíná motiv opakovaného zrodu, růstu, proměn, zrání a tryskající energie. V postupně seskupovaných obrazcích k divákovi probleskují nezaměnitelná výtvarná a architektonická díla, která jsou dokladem tvůrčího ducha a múzičnosti, jimž se v českých zemích tradičně daří a které sklízejí uznání ve světě. Fenomény abstraktního malířství, moderního uměleckého sklářství s jeho možnostmi barevných proměn, ale i detaily kubistické architektury a designu či funkcionalismu se propojily s Janáčkovým hudebním opusem a v kaleidoskopické vizi otevřely příležitost ke snění a přemítání o českém kulturním dědictví.

Více informací

Kdy se akce koná

8.–17. červen 2018

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Pavilon A, Výstaviště Brno

Pavilon A, Výstaviště Brno
Výstaviště 405/1
Brno 60300

info@republika2018.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku