Simulační centrum LF MU

Letní prohlídky na SIMU

  • 1. červen–26. srpen 2024

  • Simulační centrum LF MU

Letní interaktivní prohlídka nejmodernějšího simulačního centra ve střední Evropě, které je součástí LF MU, nabízí pohled do unikátních výukových prostor, kde studentům medicíny, lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům umožňuje simulace reálných situací.

Během prohlídky budete mít možnost prozkoumat moderní výukové prostory a podívat se mimo jiné do výukové sanitky, na urgentní příjem, operační sál, jednotku intenzivní péče (JIP) nebo standardní pokoj. Centrum disponuje také cvičným heliportem, který umožňuje realistické simulace při převzetí pacientů v kritickém stavu od letecké záchranné služby.Výukové prostory jsou vybaveny špičkovou zdravotnickou technikou, simulátory, výukovými modely a trenažéry, což vám poskytne autentický pocit práce v reálné nemocnici.

Tato exkluzivní prohlídka vám umožní nahlédnout do nemocničních prostor, aniž byste byli nemocní nebo potřebovali ošetřit. Budete mít jedinečnou příležitost zažít různé medicínské postupy na vlastní kůži.

Prohlídka SIMU vám nabídne nezapomenutelný zážitek a mnoho cenných znalostí. Proto neváhejte a zaregistrujte se co nejdříve.

Těšíme se na setkání s vámi a na společné prozkoumání tohoto fascinujícího unikátního místa.

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí300 Kč

Jednotná cena

Více informací a kontakt

Simulační centrum LF MU

Budova F37