Výstaviště Brno

„Já a Sokol“ – expozice

  • Akce již proběhla

  • Výstaviště Brno
    Výstaviště 405/1
    Brno 60300

Vliv sokolského hnutí na architekturu, výtvarné umění, fotografii, design…

Nosnou linii libreta celé expozice je prezentace vlivu myšlenky, historie i současnosti sokolského hnutí na vývoj národní emancipace a návazné typologie architektury, významu ve výtvarném umění a designu stavebních detailů i celkového vnímání estetiky. Existence tělovýchovné jednoty Sokol sehrála z hlediska formování národní identity důležitou úlohu, s důrazem na proměnu funkce sportovní stavby v kontextu změny životního stylu společnosti.

Prezentujeme také identitu vlastní architektury zasazené do rámce současných podmínek a potřeb. Mapujeme i odkaz dědictví výtvarných a stavebních detailů budov formou fotodokumentace a AV výstupů. Instalace není jen výstavou posterů, modelů, fotografii a exponátů. Doprovodným programem doplňujeme expozici o dynamický vstup příběhu. Příběhu v doslovném znění principu kalokagathie, kdy krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného.

Já a Sokol – v historii architektury a designu

Prezentace nejvýznamnějších staveb Sokola a portréty jejich tvůrců, významných architektů let 1918-1945. Stavby dokumentovány na kapa deskách fotodokumentací, prezentací stavebních plánů a skic autorů. Doplněno modely a AV výstupy.

Doprovodné akce pro veřejnost – přednáška a workshop

Já a Sokol – v současné architektuře

Prezentace architektonických studií novostavby sokolovny i rekonverzí sokoloven původních. Projekty studentů Fakulty architektury VUT na kapa deskách doplňují modely řešených lokalit a staveb a AV výstupy.

Doprovodné akce pro veřejnost – přednáškový cyklus, anketa

Já a Sokol – ve fotografii

Expozice fotografií několika žánrů od profesionální portrétní fotografie Romana France po fotografie architektury a výtvarné abstrakce

Doprovodné akce pro veřejnost – fotosoutěž pro veřejnost

Já a Sokol – v divadle

Prezentace kulturních aktivit sokolských spolků v minulosti i současnosti. Prostorový box dokumentující textem a fotografiemi bude zároveň jevištěm a zázemím pro ukázku tvorby současných sokolských divadel.

Doprovodné akce – představení loutkového divadla

Já a Sokol – v národní identitě minulosti i současnosti

Expozice mapující původní identitu sokolského hnutí a prezentující dokument o hledání identity současné. Výběr objektů napříč architekturou, produktovým a grafickým designem, uměleckými řemesly.

Prostorové boxy doplněny textilními bannery a AV výstupy

Doprovodný program – animační program pro žáky základních a středních škol

Já a Sokol – kalokagathia

Scénická prostorová koláž v prostředí simulovaného cvičiště. Preference důrazu na význam původního významu krásy těla i ducha. Interaktivní expozice s možností využití cvičiště. Propojení s gymnastikou a šermem a všeobecnou zdatností.

Doprovodný program – animační program pro základní školy, edukační program vedený osobnostmi současného sportu.

#Brnoslavirepubliku

Akce se koná v rámci Festivalu RE:PUBLIKA.

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Výstaviště Brno

Výstaviště Brno
Výstaviště 405/1
Brno 60300

info@republika2018.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku