Dopady globální změny klimatu ONLINE

  • Akce již proběhla

  • ONLINE

Přednáška z cyklu Rozvojové středy vám přiblíží problematiku globální změny klimatu a jejích dopadů na rozvojové regiony.
Pojedná o změnách klimatu v minulosti a v současnosti, o jejich příčinách a o metodách, které jsou využívány ke studiu klimatu. Představí vám některé organizace, které se globální změnou klimatu zabývají. Zaměří se také na současné trendy ve změně klimatu a možné scénáře dalšího vývoje.
Dozvíte se o dopadech, které může globální změna vyvolat v jednotlivých částech planety, zejména v rozvojových regionech, o jejích důsledcích a možnostech zmírnění těchto dopadů či adaptace na ně.
Přednáší Mgr. Ludmila Floková. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Působí na Ústavu enviromentalistiky Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově univerzitě v Brně. Zároveň je studentkou doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Zabývá se aplikací GIS pro rozhodovací procesy při uplatňování principů udržitelného rozvoje v regionálním plánování a adaptačními opatřeními na zmírnění dopadů globální změny klimatu ve městech i v krajině. Ve své výzkumné činnosti se zabývá zejména environmentálním modelováním rizika sucha s využitím GIS a metod pro podporu prostorového rozhodování.
Rozvojové středy jsou podpořeny dotací České rozvojové agentury – CzechAid v rámci projektu Rozvojové vzdělávání na ČVUT v Praze.

Kdy se akce koná

21. říjen 2020 - 17:00

Více informací a kontakt

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku