Příběhy fotografií

Vyzveme obyvatele celé ČR, aby našli fotografie svých předků a příbuzných ve svých rodinných archivech. Ve spolupráci s projektem „Národní kronika“ vznikne jedinečný archiv osobních vzpomínek  – skutečná historie plná lidských příběhů. „Otevřete stará fotoalba nebo krabice s rodinnými fotkami a nechte si vyprávět příběh vašich nejbližších. Babičky, dědečkové, rodiče, sourozenci, tety, strýcové! Na každého z nich máte nějakou, třeba i malou a zdánlivě bezvýznamnou, vzpomínku. Nechte si vyprávět rodinné události. Budeme myslet a vzpomínat i na ty, kteří netvořili ty „velké dějiny“, ale bez nichž bychom neměli naši osobní historii.“