(ni)KAM V BRNĚ

Zúčastněte se přednášky Příběh kosmického teleskopu

Brněnskou kulturu ani koronavirus nezastavil!
Takhle jsme tu žili na jaře 2020:

14. dubna 2020

Jsou jen dvě umělé družice v historii lidstva, které zná snad každý. Sputnik a Hubbleův kosmický teleskop. Zatímco Sputnik byl jednoduchost sama, „Hubble“ je skutečnou „katedrálou techniky“. Představuje špičkové zařízení, které slouží vědě a poznání právě třicet let. Toto kulaté výročí si připomene Technické muzeum v Brně.

Ve čtvrtek 23. dubna, tedy v předvečer třicátého výročí vypuštění Hubbleova teleskopu, bude na webu muzea on-line přístupná přednáška Tomáše Přibyla Příběh kosmického teleskopu. Dále připravilo Technické muzeum v Brně na Facebooku „odpočítávání“ k této přednášce: po dobu padesáti dní přináší zajímavosti o teleskopu, jeho cestě na oběžnou dráhu nebo perličky o lidech kolem něj. Zároveň sledujeme přípravy na start raketoplánu s teleskopem: máte tak jedinečnou možnost „být při tom“. Byť s bezpečným odstupem třiceti let.

Dlouholetý popularizátor kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu. Krom jiného byl na startu posledního servisního raketoplánu k Hubbleovu teleskopu. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky v Technickém muzeu v Brně.

Tomáš Přibyl * 1975

Raketoplán Discovery s Hubbleovým teleskopem v dubnu 1990 startuje: sen mnoha generací astronomů se stává realitou. NASA

Podpořte dobrou věc – navštivte přednášku

Nouzovému stavu navzdory se přednášky Příběh kosmického teleskopu můžete zúčastnit! Stačí jen málo: poslat na e-mail pribyl@tmbrno.cz svoji fotografii. Technické muzeum v Brně se už postará o zbytek – fotku vytiskne a „posadí“ na Vaše místo v přednáškovém sále.

Kapacita sálu není neomezená, nabízíme prostor pro maximálně sto fotografií. Čím dříve snímek pošlete, tím lepší místa k sezení získáte. Nebudete se mačkat někde vzadu, nebudete muset koukat přes hlavy vyšších návštěvníků. Svou účastí na přednášce navíc podpoříte dobrou věc. Za každou zaslanou fotografii věnují zaměstnanci Technického muzea v Brně 50 Kč na podporu Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně, která je spádovou oblastí pro nejtěžší případy spojené s útokem koronaviru.

I v této nelehké době se můžete zúčastnit přednášky v Technickém muzeu v Brně. Technické muzeum v Brně

Jako malou ochutnávku z připravované přednášky přinášíme několik zajímavostí o Hubbleově kosmickém teleskopu:

 • Kdybychom zarovnali povrch Evropy se stejnou pečlivostí, jako je vybroušený povrch hlavního zrcadla Hubbleova kosmického teleskopu, měl by nejvyšší kopec výšku jen 25 mm!
 • Jako první přišel s myšlenkou „kosmického teleskopu“ vizionář Hermann Oberth, který v roce 1923 popsal výhody „hvězdárny umístěné v kosmickém prostoru“.
 • Hubbleův teleskop není ovlivněný zemskou atmosférou, rozmary počasí nebo střídáním dne a noci. Ve srovnání se stejným teleskopem umístěným na povrchu zemském tak má 3000krát lepší rozlišení.

Kosmický teleskop je vysazovaný na samostatnou oběžnou dráhu. NASA

 • Na programu Hubbleova kosmického teleskopu se podílí i Evropská kosmická agentura (ESA), jejímž členem je od roku 2008 Česká republika. ESA se podílela na vývoji a údržbě teleskopu 15 procenty nákladů, za to má 15 procent pozorovacího času.
 • Hubbleův kosmický teleskop se do vesmíru vydal v dubnu 1990, tedy před třiceti lety. Díky pěti opravářským letům raketoplánů (1993, 1997, 1999, 2002 a 2009) pracuje dodnes. Byť už přesluhuje (poslední mise raketoplánu prodloužila jeho životnost do roku 2014), může při troše štěstí fungovat ještě pět až deset let.

Astronauti během posledního opravářského letu ke kosmickému teleskopu (květen 2009). NASA

 • Zrcadlo teleskopu o průměru 2,4 m je technickým unikátem. Pro představu o náročnosti prací: nanášení závěrečné ochranné vrstvičky z fluoridu hořečnatého o síle 25 nanometrů trvalo jen čtyři minuty, ale předcházely mu čtyři roky výpočtů a příprav!
 • Při výrobě hlavního zrcadla teleskopu došlo vinou špatné komunikace mezi NASA a dodavatelem k chybě: zrcadlo je na krajích plošší o 2200 nanometrů. Po instalaci korekční aparatury do optického systému teleskopu se již vada neprojevuje.

Hubbleův kosmický teleskop byl od počátku konstruovaný jako stavebnice, jejíž jednotlivé díly je možné přímo ve vesmíru vyměňovat. NASA

 • Celkem byla pro Hubbleův teleskop vyrobena tři hlavní zrcadla (byť jedno nebylo z finančních důvodů dokončeno). Dvě byla vybroušena správně, třetí mělo tvar mírně odlišný od dokonalého. Ironií osudu je, že dvě správná zůstala na Zemi, vadné se vydalo do vesmíru.
 • Kosmický teleskop je pojmenovaný po astronomovi Edwinu Powellu Hubbleovi (1889 – 1953), který mj. zjistil, že vesmír tvoří vícero galaxií – do té doby jsme znali jen jedinou, naši Mléčnou dráhu.
 • „Ten největší objev od teleskopu Hubble je vždy ten příští,“ odpověděl na otázku novinářů John Grunsfeld. Ten je jediným astronautem, který navštívil Hubbleův teleskop třikrát během opravářských letů raketoplánem.
 • Uvádí se, že Hubbleův teleskop je každoročně podepsaný pod čtyřiceti procenty objevů NASA!

Hlavní zrcadlo Hubbleova kosmického teleskopu bylo svého času nejdokonaleji vyleštěnou plochou na světě. NASA

Pohled k počátku všehomíra

Snímek z kosmického teleskopu nazvaný „Hubbleovo ultrahluboké pole“ zobrazuje galaxie vzdálené od Země zhruba 13 miliard světelných let. Díváme se tak někam do doby 400 až 800 miliónů let po Velkém třesku: dál nejsme schopni s optickými teleskopy dohlédnout. Snímek je sestavený ze zhruba 800 fotografií s celkovou expoziční dobou přes milión sekund! Vznikal od září 2003 do ledna 2004.

Hubbleovo ultrahluboké pole NASA

Podpořte dobrou věc a pozvěte další na přednášku Příběh kosmického teleskopu.