(ni)KAM V BRNĚ

DESIGN.S 2020 – nová kategorie a online přehlídka

Brněnskou kulturu ani koronavirus nezastavil!
Takhle jsme tu žili na jaře 2020:

21. dubna 2020

Mezinárodní bienále DESIGN.S 2020 se nevyhnulo dopadům mimořádných pandemických opatření. Omezení však nemusí být vždy jen ke škodě, v případě přehlídky studentského designu vedlo k rozšíření soutěžních kategorií o novinku Design za časů koronaviru s uzávěrkou přihlášek až 13. září.

Žijeme ve dnech, kdy rouška a respirátor už nejsou jen pouhou ochranou, ale fenoménem doby, který odráží postoj a morálku společnosti. Jako již mnohokrát v historii opět dokazujeme, že česká invence, schopnost improvizace a zejména obrovská kreativita je něco, na co můžeme být hrdí. Proto přichází DESIGN.S s kategorií Design za časů koronaviru, jež hledá pokračovatele odkazu profesorů Heyrovského, Wichterleho nebo Holého. Více informací na webu DESIGN.S.

Přihlášky do přehlídky mohou zasílat studenti či absolventi designu nebo příbuzných oborů středních a vysokých škol. Soutěžit mohou práce, jež vznikly během doby studia na škole a nejsou starší než tři roky. V případě nové kategorie Design za času koronaviru mohou soutěžit kromě studentů taky pedagogové, případně komerční subjekty s nimi ve spolupráci. Minulé ročníky provázela přehlídka přihlášených projektů v Technickém muzeu. Letos se musíme omezit na online výstavu a tištěný katalog. Na webech DESIGN.STechnické muzeum v Brně uvidíte soutěžní  návrhy mezi 23. červnem a 27. září, kdy také proběhne vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů za účasti zástupců pořádajících univerzit, partnerů,  poroty a výběrové komise.

Prohlédněte si výstavu soutěžních projektů minulého ročníku v galerii

Rozhovor s Klárou Šikulovou, spoluautorkou projektu DESIGN.S

1. Mohla byste představit bienále DESIGN.S, které pořádá s dalšími institucemi Technické muzeum v Brně?

Jedná se o mezinárodní nesoutěžní přehlídku studentského designu, kterou v letošním roce již počtvrté pořádá Technické muzeum v Brně společně s partnerskými univerzitami. Projekt vznikl v roce 2013 díky spolupráci Moravského zemského muzea, Vysokého učení technického a naší instituce, která již několik let poskytovala prostor k prezentaci absolventských prací studentů VUT. Společně s PhDr. Hanou Dvořákovou a doc. Irenou Armutidisovou jsme chtěli navázat na tradici někdejšího brněnského Design centra České republiky a na odkaz jeho zakladatele, energického a charismatického Karla Kobosila a přivést design, a to zejména mladý produktový design, zpět do Brna. Současně jsme se snažili napojit projekt i na ikonické Bienále grafického designu, které ve stejných letech pořádá Moravská galerie.

Klára Šikulová působila jako externí pedagog při Ústavu archeologie a muzeologie FFMU, je členkou Muzeologické komise při AMG, členkou MPR ICOM – Mezinárodního výboru pro marketing a PR. V roce 2017 byla zvolena viceprezidentkou evropské unie technických muzeí MUT. V TMB se dlouhodobě zabývá marketingem a organizací mezinárodních konferencí, projektů a výstav. Stála u zrodu iniciativy spojené s Mezinárodním bienále studentského designu DESIGN.S.

Klára Šikulová Projektová manažerka TMB

Přehlídka je určena studentům a absolventům vysokých a nově i středních škol v oboru design v celé jeho šíři, s důrazem na průmyslový a produktový design. Každoročně bylo dosud přihlášeno okolo čtyř stovek prací a předpokládáme, že v letošním roce bude počet přihlášek podobný. Výběrová komise tradičně hodnotí kvalitu prací a na základě většinového konsensu určuje výsledný počet exponátů k prezentaci. Vlastní výstava je zahájena oceněním vybraných prací pořádajícími institucemi i komerčními subjekty a současně je udělena cena Grand Prix, kterou určuje tříčlenná mezinárodní komise složená z významných představitelů oboru, designérů a architektů.

2. Můžete uvést příklady, z jakých zahraničních destinací se vám hlásí zájemci?

Je pro nás velkou radostí, že bienále v minulosti oslovilo několik desítek studentů nejen z Evropy, ale i ze zámoří, z nichž někteří byli také mezi oceněnými. V loňském roce to byly např. práce z Velké Británie a z Taiwanu, v letošním roce máme mezi přihláškami práce studentů z Lotyšska, Bosny a Hercegoviny, Belgie, Portugalska a dalších evropských zemí. Jedním z benefitů naší přehlídky je mimo jiné i skutečnost, že registrace pro zahraniční studenty je bezplatná.

3. V současnosti jsou z důvodu zdravotní situace ve světě i u nás mnohá bezpečnostní opatření. Uvažujete o zrušení letošního, čtvrtého ročníku bienále?

O zrušení letošního ročníku jsme neuvažovali a já jsem vděčná vedení Technického muzea v Brně, že i v současné složité situaci má projekt jeho plnou podporu. Pro mnohé ze studentů je to vůbec první možnost veřejně prezentovat své práce a my jim touto přehlídkou poskytujeme patřičnou publicitu, aby se tak mohli dostat do kontaktu se soukromými firmami a obecně komerčním prostředím, které bude v budoucnu jejich příležitostí v profesním uplatnění. Nejedná se tedy o pouhý lartpourlartismus, jak by se na první pohled zdálo, nebo o výstavku několika desítek klauzurních prací, ale přehlídka má zcela praktický přesah, jak nám dokázalo již několik prezentací, které se později dostaly reálně do výroby.

Cenu ředitele Technického muzea v Brně v rámci DESIGN.S 2018 získal Connor Musoke-Jones z Brunel University v Londýně za design dveřní kliky, navržené speciálně pro osoby trpící artritidou svalů na pažích a rukou. Design umožňuje uživatelům snadné ovládání dveří způsobem, který jim vyhovuje, tedy bez napětí nebo tlaku, pro stabilní a kontrolovaný pohyb. Ohlédnutí za bienálem DESIGN.S 2018

4. Máte ještě další novinky pro DESIGN.S 2020?

Kvůli obecným omezením a mimořádným opatřením v důsledku dopadu pandemie viru Covid-19 nebudeme schopni přehlídku představit v letošním roce tradičním způsobem, jako tomu bylo v minulých letech. Znamená to, že se nám nepodaří shromáždit a instalovat vybrané práce v ohlášeném termínu ve výstavních prostorách Technického muzea v Brně. Rozhodli jsme se tedy pro specifickou formu prezentace jednotlivých exponátů online formou a výsledná forma možné virtuální výstavy je v současné době ve fázi návrhu Ateliéru Grafického designu Fakulty multimediálních studií UTB ve Zlíně. Věřím, že prezentace touto novou formou bude zcela inovativní a domnívám se, že v mnoha ohledech i překvapivá.

Současné téma návrhů a výroby ochranných pomůcek bezesporu rezonuje silně nejen na sociálních sítích a v médiích, ale stalo se doslova přes noc nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho života a zaslouží si pozornost technologů a výrobců, stejně jako designérů. Další novinkou letošního ročníku je proto vyhlášení nové kategorie „Design za časů koronaviru“, která má umožnit studentům, kteří se v posledních týdnech projevili jako velmi kreativní v řešení mnoha výzev spojených právě s výrobou a návrhy ochranných pomůcek, představit svoje inovativní nápady.

5. Do kdy se mohou zájemci hlásit?

Uzávěrka přihlášek do studentských kategorií je 30. 4 a nová kategorie „Design za časů koronaviru“ pro studenty, absolventy, pedagogy a případné spolupracující soukromé subjekty až do 13. 9. 2020.

6. Kdy se tedy letos studentské bienále uskuteční?

Původně ohlášený termín trvání přehlídky od 23. 6. 2020 bude dodržen, slavnostní vyhlášení oceněných prací proběhne za přítomnosti zástupců univerzit, partnerských komerčních subjektů, členů výběrové komise a mezinárodní poroty dle možností pravděpodobně v září letošního roku.

Upozorněte mladé designéry na Mezinárodní bienále DESIGN.S a sdílejte článek.