Životní příběh rodin brněnských textilních továrníků

Brno Industrial

open-house-brno_mosilana

Mezi společensky i podnikatelsky úspěšné továrnické rody patřila rozvětvená rodina Löw-Beer, která se rodinnými i profesními vztahy spojila s rodinou Tugendhat, stejně tak i rodina Stiassni. Jejich osobní příběh popisující počátky podnikání, období nesmírného úspěchu i tragickou etapu nacismu připomene přednáška.

Konkrétní termíny přednášky budou upřesněny.

Autor: PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně)