Životní příběh rodin brněnských textilních továrníků – rodiny Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni

Brno Industrial

open-house-brno_mosilana

Mezi společensky i podnikatelsky úspěšné továrnické rody patřila rozvětvená rodina Löw-Beer, která se rodinnými i profesními vztahy spojila s rodinou Tugendhat, stejně tak i rodina Stiassni. Jejich osobní příběh popisující počátky podnikání, období nesmírného úspěchu i tragickou etapu nacismu připomene přednáška.

Konkrétní termíny přednášky budou upřesněny.