Staňte se součástí brněnské textilní historie!

Fakta o slavné brněnské textilní historii jsou dobře známá. V rámci BRNO INDUSTRIAL chceme tato fakta doplnit o emoce, cit a zážitky. Sbíráme proto životní příběhy pamětníků, kteří byli zaměstnaní v textilních továrnách. Máte takovýto svůj příběh? Vyprávěli vám ho rodiče, prarodiče či někdo jiný z okolí? Podělte se o něj s námi! Stanete se tak spoluautorem virtuální vzpomínkové databáze Technického muzea v Brně a váš příběh dokreslí historii našeho města.

Aby se vám vzpomínky dobře strukturovaly, můžete postupovat podle těchto otázek:

1/ Jméno (případně přezdívka) pamětníka

2/ Věk pamětníka

3/ Byl/a jste zaměstnán/a v textilní továrně v Brně, nebo byl někdo z vaší rodiny zaměstnán/a v textilní továrně v Brně? Kdy a kde to bylo?

4/ Máte vy nebo někdo z vaší rodiny odborné vzdělání v textilním oboru? Popište stručně kde, kdy a co jste vy nebo vaši příbuzní studovali.

5/ Jste vy nebo někdo z vašich příbuzných v současné době zaměstnán/a v textilním oboru? Pokud ano, v jakém?

6/ Ovlivnilo vaše zaměstnání v textilní továrně nebo oděvní výrobě váš osobní život? Jak?

7/ Vzpomínáte na aktivity spojené s továrnou, které se dotýkaly mimopracovního času? Na jaké si vzpomenete?

8/ Můžete nám sdělit vaše další postřehy a nápady k tématu. Můžete zde napsat další důležité vzpomínky, které by měly být zachovány.

Pro úspěšné dokončení a zveřejnění vašeho příběhu potřebujeme ještě odpověď na poslední dvě otázky:

9/ Můžeme vás kontaktovat, pokud bychom chtěli získat doplňující informace? Může nám sdělit kontakt, na kterém vás zastihneme?

10/ Souhlasíte s tím, že vaše vzpomínky budou uloženy ve sbírce Technického muzea v Brně a budou dále využity pro odborné, popularizační a vzdělávací aktivity muzea, že budou přístupné také dalším badatelům, kteří o ně projeví zájem?  ANO – NE

Více se o zpracování osobních údajů dozvíte zde.

Svůj příběh pošlete Kateřině Žížkové (zizkova@ticbrno.cz)

V případě dotazů o projektu se obraťte na Petru Mertovou z Technického muzea Brno (mertova@tmbrno.cz, 775 850 646)