Projekt „PŘÍBĚHY FOTEK“ – komiks

Výzva pro umělecké obory ZUŠ, SŠ i VŠ

Najdi příběh – vytvoř komiks

Najděte vzpomínku, spojenou s nějakou konkrétní fotografií. Osobní, jedinečnou, s příběhem.

Na svatbu vašich prarodičů, na výlet do zoo, na fotografování v atelieru.

Ptejte se doma, babičky, ve škole. Hledejte inspiraci pro vaše výtvarné dílo.

Sedněte si ke krabici se starými fotkami a pátrejte v minulosti vašich blízkých.

Nechte si vyprávět příběhy, o kterých jste ani netušili, že existují.

A potom si sedněte, dobře si přečtěte náš přiložený „komiksový manuál“ a vytvořte komiksový příběh, který bude inspirovaný nalezeným příběhem.

Manuál:

Chtěli bychom, abyste se ptali a hledali vzpomínky lidí, které znáte, které máte kolem sebe, na události a místa, která patří i do vašeho života.

Čím osobnější a srozumitelnější tyto vzpomínky budou, tím inspirativnější mohou být i pro vás.

Příběhy mohou být vtipné, dojemné, dramatické i zcela obyčejné.

Až svoji inspiraci najdete a vytvoříte komiks, nezapomeňte nám poslat i konkrétní fotku s krátkým příběhem.

Pravidla a odměny:

  • Maximální rozsah komiksových příběhů jsou 3 strany A4.
  • Komiksy budou pro hodnocení rozděleny do těchto kategorií:

1. základní umělecké školy

2. střední odborné školy

3. vysoké školy

  • Dílo musí být původní.
  • Dílo nemusí nutně obsahovat text.
  • Počet komiksů na jednoho autora nebo autorský kolektiv není omezen.

Ke každému komiksu připojte souhlas se zveřejněním na webu Re:publika a s použitím, v případě nezletilých soutěžících jde o souhlas rodiče/zákonného zástupce (ke stažení na webu www.republika2018.cz).

Ke každému komiksu musí být doložena konkrétní fotografie, která byla inspirací, a příběh, který se k ní váže.

Fotografie s příběhem nahrajte do aplikace na webu https://www.republikafotky.cz/

Komiks v digitální podobě pošlete na adresu: fotky@republika2018.cz nebo také nahrajte do výše zmíněné aplikace na webu.

Dílo (komiks, fotografie a příběh) lze i poslat na adresu: Veletrhy a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, HESLO „projekt RE:PUBLIKA“

Ocenění získá 20 komiksových příběhů. Ceny budou uděleny autorovi nebo autorskému kolektivu.

Uzávěrka výzvy je PRODLOUŽENA do 26. 5. 2018

Hodnotící kritéria:

  • Kreativita při zpracování
  • Originalita přenosu příběhu do komiksu.

Všechna díla budou vystavena na Festivalu RE:PUBLIKA v Brně od 26. 5. do 17. 6. 2018.

Bližší informace:

Kontaktní osoba: Veronika Sochorová

e-mail: info@republika2018.cz

telefonní číslo: 727 805 848

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!