COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Mosilana – Nová Mosilana

Brno Industrial

open-house-brno_mosilana

V současnosti je posledním brněnským výrobním závodem zpracovávajícím vlnu do podoby tkaniny jen a pouze Nová Mosilana, a.s. sídlící v bývalém vlnařském kombinátu v Černovicích. Stojí na kořenech, které sahají až do 19. století, a dle jména navazuje na tradice exportního závodu Mosilana, který vyvážel tkaniny nejen do zemí socialistického bloku, ale úspěšně i opačným směrem, na západ. Jaká byla Mosilana, kdo jsou její předchůdci, kde se nacházela a co je zde nyní? Na to vše vám odpoví přednáška.

Konkrétní termíny přednášky budou upřesněny.

Autor: PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně)