COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Káznice spojuje!

Káznice žije

Káznice spojuje –  místo setkání

Synergie a spolupráce

Téma setkávání se a spolupráce rezonuje velmi silně právě ve vězení, v prostoru, který byl postaven za účelem izolace jedince a přerušení jeho sociálních vazeb. Káznice tak bude, jakožto určitý kontrapunkt ke svému původnímu určení, nabízet režim otevřenosti, možnost se setkávat, společně svobodně tvořit. Děje se to např. prostřednictvím dílen a komunitních setkání v rámci projektu Barvy brněnského Bronxu, ale také při přípravě nějaké specifické produkce, projektu přímo pro káznici. Je žádoucí, aby docházelo v projektech realizovaných v káznici k novým spojením a fúzím, spolupráci mezi lidmi působícími v různých oblastech apod. Příkladem může být Festival ve vězení pořádaný Divadlem Líšeň, ve kterém se spojuje umělecká a politicko-historická rovina. Spoluprací je míněno i různé síťování mezi institucemi, těmi působícími v lokalitě (DROM, MRK) i mimo ni (CED, JIC, školy jako FaVU, JAMU, FSS a FF MU aj.)