COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Káznice (se) proměňuje!

Káznice (se) proměňuje –  místo procesu

Proměna a vývoj

I přes vědomí historických konsekvencí a minulosti je třeba umožnit objektu také jeho vývoj, dát příležitost proměně, procesu hledání jeho nové polohy a významu pro město Brno i pro bezprostřední okolí. Toto okolí představuje na jednu stranu sociálně vyloučenou, z jiného úhlu pohledu však velmi dynamicky se rozvíjející a perspektivní městskou oblast. Je třeba „dovolit si“ objevovat káznici i v nových, leckdy nečekaných souvislostech. Už nikdy nebude vězením, i když připomínka jeho historie bude stále výrazným prvkem a počítá se s ní i v koncepci Kreativního centra. Projekt Kreativního centra je aktuálně jakýmsi cílem a symbolem proměny, náplň takového centra a jeho charakter však nemůže vzniknout někde na papíře. Musí vznikat organicky, postupným procesem hledání, jehož součástí je zákonitě i experimentování s novými formami a formáty. I tato koncepce pro „přechodné“ období má za cíl přispět k tomuto procesu. Využívání káznice netradičně, experimentálně, inovativně, např. k scénickým účelům, zážitkovému programu, různým konceptuálním projektům pomáhá objevovat její nové různorodé polohy a možnosti.