COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Káznice pamatuje!

Káznice pamatuje –  místo paměti

Kontinuita a historie

Respekt k budově, k její historii, k osudům těch, kteří v ní trpěli i k žijícím pamětníkům je a zůstane důležitou složkou objektu i programu v něm realizovaném. Dramaturgie ctí, že do káznice nevcházíme jako do prázdného prostoru. Je naplněna mnoha osobními příběhy a je tak třeba posuzovat například vhodnost některých produkcí. Vzpomínkové a pietní aktivity (kladení věnců, různé besedy, prohlídky s pamětníky aj.) jsou důležitou a přirozenou součástí dění v káznici. Spolupráce s organizacemi jako Post Bellum nebo Občanské sdružení Paměť je vyjádřením tohoto principu. Současně však respekt k historii nemusí být brzdou v hledání různých nových forem sdílení historických témat. Ve spolupráci s umělci, zážitkovými pedagogy či tvůrci městských her lze připravit například nevšední interaktivní prohlídkový okruh pro studenty a mnoho dalších aktivit.